Fipronil: UNIZO vraagt snelle tussenkomst overheid

Ondernemersorganisatie UNIZO en zijn aangesloten sectoren vragen een snelle tussenkomst van de overheden om de getroffen eierhandelaars, ondernemingen uit de eierproductenindustrie en andere getroffen ondernemingen bij te staan in de zogenaamde Fipronilcrisis. Aangezien er vermoedelijk frauduleus opzet in het spel is, werd er een gerechtelijk onderzoek opgestart. “Omdat die uitkomst onzeker is, en het soms lang kan duren, vraagt UNIZO aan de verschillende overheden om de nodige maatregelen te nemen. Vooreerst moeten de klassieke ondersteuningsmaatregelen bij crisissen, zoals tijdelijke werkloosheid en opschorting van sociale bijdragen in werking worden gesteld. Maar daarnaast moeten ook middelen vrijgemaakt worden om te vermijden dat er bedrijven over de kop gaan”, zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. “Zo zouden er vanuit de federale overheid een schadevergoeding en vanuit Vlaanderen tijdelijke ondersteuningsmogelijkheden, zoals renteloze leningen en/of overbruggingskredieten, moeten aangeboden worden”.

Overleg met alle betrokkenen
UNIZO vraagt ook dat het Ketenoverleg uit de voedingssector de terugnameprocedure van voedingsproducten ten gevolge van dergelijke crisissen bekijkt. Aan de banken vraagt UNIZO om de nodige soepelheid aan de dag te leggen tav kredieten van getroffen bedrijven. Verder vraagt UNIZO ook dat ambassades en consulaten proactief geïnformeerd worden over de juiste toedracht, zodat de export van onze producten zo weinig mogelijk schade ondervindt.

Schade verhalen
Aangezien er vermoedelijk frauduleus opzet in het spel is, werd een gerechtelijk onderzoek geopend. Een onderzoeksrechter moet nagaan of er inderdaad sprake is van een misdrijf, en of de schuldigen daarvoor kunnen worden aangeduid. Als dat het geval is, kan elke gedupeerde handelaar zich via burgerlijke partijstelling aansluiten bij het strafdossier. Bij een veroordeling kan de schade vervolgens worden gerecupereerd op de daders (voor zover zij over voldoende middelen beschikken).
UNIZO zal daarom de meldingen van gedupeerde leden verzamelen, met het oog op een burgerlijke partijstelling.

UNIZO Ondernemerslijn staat open voor alle crisismeldingen
UNIZO stelt in elk geval de UNIZO Ondernemerslijn open voor alle meldingen over deze crisis. Ondernemers met vragen, of ondernemers bij wie een contaminatie werd vastgesteld, kunnen 24/7 terecht op het gratis nummer 0800/20.750 of op ondernemerslijn@unizo.be.
Welke stappen moet je als onderneming best nu al zetten?
• Controleer in elk geval eerst je boekhouding: zorg ervoor dat je alle facturen en documenten in handen hebt over de bestelling, aankoop en levering van de kippen, producten, …
• Neem alvast preventief contact op met de verzekering, om na te gaan of eventuele schade gedekt kan worden, om in geval van nood de rechtsbijstand in te schakelen en om na te gaan welke documenten de verzekering nodig zou hebben. 
• Als er kippen of eieren moeten worden vernietigd, doe dan (via een advocaat) beroep op een deurwaarder die de omvang kan vastleggen.