Flexi-jobs en goedkope overuren definitief goedgekeurd

De ministerraad heeft vorige week definitief het licht op groen gezet voor de flexi-jobs en goedkope overuren voor de horeca. In de volgende maanden zal nog wel het een en andere verduidelijkt moeten worden. Een voorlopig overzicht.

Op vrijdag 17 juli keurde de ministerraad in tweede lezing een aantal lang aangekondigde maatregelen voor de horeca goed. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State en van de Nationale Arbeidsraad.

Zo wordt er voor de horecasector een nieuwe vorm van tewerkstelling ingevoerd. Met de flexi-jobs kunnen werknemers die minstens viervijfde werken bij een andere werkgever, makkelijk bijverdienen in de horeca.

Als referentiekwartaal voor die minimale tewerkstelling wordt gekeken naar het derde kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin de tewerkstelling met een flexi-job zal plaatsvinden. Deze voorwaarde zal elk kwartaal opnieuw worden gecontroleerd op het moment van de dimona-aangifte.

Het uurloon dat u betaalt voor zo'n flexi-job bedraagt minimum 9,5 euro en is niet meer baremiek bepaald. De werknemer betaalt er geen RSZ, noch BV op. Voor de werkgever geldt enkel een bijzondere bijdrage van 25%.

Werkt u met schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor langere termijn, dan zal u per kwartaal een dimona-aangifte moeten doen. Een beetje zoals voor studenten. Is er geen schriftelijke overeenkomst, dan geeft u dagelijks uw flexi's aan, analoog met de extra's.

De prestaties zelf dienen te worden geregistreerd in de gecertifieerde kassa of via het alternatieve registratiesysteem van de RSZ via dimona.

Vast voltijds personeel zal dan weer meer overuren mogen maken. In zaken waar met de witte kassa wordt gewerkt, zijn dat 360 goedkope overuren per jaar, in de andere zaken 300. Voor deze overuren, in zoverre ze niet gerecupereerd worden, is het brutoloon gelijk aan het netto. Er is voor deze uren ook geen overurentoeslag meer verschuldigd.

Bovendien vallen zon- en feestdagtoeslagen op deze overuren weg. Ook voor flexi-jobs en gelegenheidsarbeid zal er nog maar één tarief bestaan voor week- en weekendprestaties.

Ook de grens van de overuren die in aanmerking komen voor belastingvermindering voor de werknemers en voor de vrijstelling van doorstorting van BV door de werkgever wordt opgetrokken van 180 naar 360 uren per jaar. Dit geldt wel uitsluitend voor overuren die recht geven op een overurentoeslag. De bruto-voor-netto-overuren komen hiervoor dus niet in aanmerking.

De maatregelen moeten nu nog in het parlement besproken en gestemd worden. Bedoeling is nog steeds ze ten laatste op 1 oktober te laten ingaan.

Bron: http://horecaismijnpassie.be//flexi-jobs-en-goedkope-overuren-definitief-goedgekeurd/

Meer over: Overuren, Personeel
Thema: Personeel