Fons Margot (95), pionier van ondernemersorganisatie UNIZO overleden

Karel Van Eetvelt: “Fons Margot gaf de zelfstandigen als één van de eersten een stem in  het maatschappelijk en politiek debat.”

Afgelopen dinsdag overleed Baron Fons Margot, tot 1986 secretaris-generaal van het NCMV, nu UNIZO. Fons lag vanaf 1945  aan de basis  van wat UNIZO nu is kunnen worden. Hij was  onze  laatste nog levende pionier uit de naoorlogse periode, toen alles letterlijk en figuurlijk in ons land en in Europa opnieuw opgebouwd moest worden. “Aan mensen zoals hij hebben de zelfstandigen en de KMO’s oneindig veel te danken”,  benadrukt UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt.

Fons was de oudste zoon van de Brugse zelfstandig kleermaker Arthur Margot. Al in 1939 was hij actief in de toenmalige jongerenbeweging van ‘de middenstand’. Als werkweigeraar was hij tijdens de tweede wereldoorlog actief in het verzet. In 1946 werd hij adjunct-secretaris van het NCMV  in West-Vlaanderen. Om in 1948 naar ‘Brussel’ te worden geroepen als hoofdredacteur van het ledenblad ‘De Middenstand’, de voorloper van het huidig ‘Z.O. magazine’. Hij bleef hoofdredacteur van het weekblad, ook toen hij van 1963 tot 1986, het jaar van zijn pensioen, de secretaris- generaal van de organisatie was.

In die periode was hij de stem en het gezicht van de zelfstandigen en KMO’s in Vlaanderen. Het was aanvankelijk de tijd waarin de zelfstandigen en kleine bedrijven maatschappelijk en politiek als het kleine broertje werden behandeld. Met dossierkennis en dankzij een breed uitgebouwde achterban wist hij voor onze KMO’s een plaats te veroveren in het maatschappelijk en politiek debat. Mét succes. Zo lag hij onder meer mee aan de basis van een eigen sociale zekerheid voor de zelfstandigen, en aan de oprichting van een netwerk voor opleiding en bijscholing, nu Syntra. Hij werd lid van alle belangrijke overlegorganen zoals de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Hij werd  voorzitter van de Hoge Raad voor de Middenstand en lid van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen, de SERV.

Al in de jaren vijftig was Fons Margot actief op Europees niveau. Zijn generatie had tijdens de oorlogsjaren aan de lijve ondervonden tot wat een verdeeld Europa kan leiden. Hij was al heel vroeg medestichter van een Europese KMO-organisatie, UEAPME. Zijn vlotte kennis van het Frans, Engels en Duits bleek daarbij een uitstekende troef. Een bekroning van zijn Europees engagement was in 1986 zijn verkiezing tot voorzitter van het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dat is het voornaamste adviesorgaan aan de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad van Ministers.

Fons Margot was ook de man met de gouden pen. Zijn analyses en vlot geschreven standpunten in ‘zijn’ blad ‘De Middenstand’, soms ironisch, nooit cynisch, altijd genuanceerd  pragmatisch en oplossingsgericht, werden veel gelezen. Pittig detail: als hoofdredacteur van ‘De Middenstand’ was één van zijn medewerkers ene Marc Neels beter gekend als Marc Sleen. Samen bedachten ze de stripreels ‘Doris Dobbel’ , de wekelijkse  avonturen  van een kritische ‘middenstander’.

Fons Margot  werd voor zijn maatschappelijke inzet door Koning Boudewijn geadeld met de titel van baron. Zijn wapenspreuk “Houd het  midden” vat zijn levenswerk uitstekend samen. Want al tijdens zijn jeugd kon hij zien wat extremen kunnen teweeg brengen. Een les voor onze generatie, besluit UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.
Ook UNIZO neemt afscheid  van Fons op woensdag 1 februari 2017 om 11 u in de Sint Ambrosiuskerk Dilbeek .

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
T 02/212.25.77 - M 0478/22.37.51 - E-mail: filip.horemans@unizo.be