Gaudi-actie van start: Geef elke winkeldiefstal aan!

Van 26 juni tot 31 juli vindt in dertien Vlaamse steden de vierde editie plaats van de ‘Gaudi’-actie, waarbij illegaal in ons land verblijvende gauwdieven, winkeldieven en gewelddadige dieven systematisch door de politie worden opgepakt en teruggestuurd naar hun land van herkomst. “Een succesformule”, aldus staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken, initiatiefnemer van Gaudi. “Bij voorgaande acties werden al meer dan duizend delinquenten teruggestuurd en het aantal gauwdiefstallen daalde intussen drastisch: met één derde in Antwerpen, met één vijfde in Brussel, Gent en Luik.”

Met de Gaudi-actie wil Francken handelaars maximaal aanmoedigen om winkeldiefstallen, gauwdieven en kleine criminaliteit systematisch aan te geven. De actie vindt bewust plaats tijdens de koopjes- en zomerperiode. “Drukkere periodes, zoals de solden, wanneer er extra veel passage is in winkels en op straat, zijn inderdaad hoogdagen voor gauw- en winkeldieven in het algemeen. Logisch dus dat we de periodes van onze Gaudi-acties daar op afstemmen. Wat niet wil zeggen dat het repatriëren van opgepakte criminelen in illegaal verblijf buiten die periodes stilvalt. Absoluut niet. Wordt er vandaag een winkeldief betrapt die illegaal in het land blijkt te verblijven, dan wordt die net zo goed op het vliegtuig gezet. Alleen gaan de politiediensten tijdens de Gaudi-periodes zelf proactief mee op zoek naar illegaal in ons land verblijvende vreemdelingen in risicogebieden. Zo kan de politie bijvoorbeeld beslissen om tijdens de koopjes in een drukke winkelstraat identiteitscontroles door te voeren.”

“Ik roep dan ook alle handelaars op: doe zeker aangifte van elke winkeldiefstal! Op die manier kan en wil ik winkeldiefstal en zogenaamde ‘kleine criminaliteit’ krachtdadig uit de sfeer van straffeloosheid helpen halen. Ondernemers die met dit soort problemen geconfronteerd worden, verdienen het aux sérieus genomen te worden.”