Geef richting aan uw verhalen met storytelling!

Een groot deel van onze sociale contacten bestaat uit elkaar verhalen vertellen. Leiders kunnen hun voordeel doen met deze krachtige communicatievorm. Want feiten en cijfers en rapporten kunnen heel informatief zijn,  het is pas door storytelling dat je publiek ervaart wat ze betekenen. Raf Stevens geeft de drie belangrijkste stappen in storytelling. Deze maand publiceren hij en Reinier Rombouts er een boek over.

Authentieke storytelling is een cruciaal onderdeel van hedendaags leiderschap. Consumenten, burgers en medewerkers zijn tegenwoordig zelf communicatiespecialisten en prikken zo door ongeloofwaardige verhalen. Merken en leiders die wat willen bereiken, durven persoonlijk te zijn. Ze vertellen geloofwaardige verhalen om mensen in beweging te brengen. Storytelling is de belangrijkste nevenfunctie van de leider van nu. Want alleen die leiders zijn nog in staat om mensen in beweging te brengen en impact te creëren.

Maar hoe doe je dat als merk, organisatie of leider? Uit onderzoek blijkt dat leiders met impact vaak dezelfde ingrediënten gebruiken voor hun verhalen. Deze drie ingrediënten komen overeen met het model van professor Marshall Ganz (Harvard University) en vormen een uitstekende kapstok voor het modelleren van leiderschapsverhalen. Het model gaat uit van een drietrapsraket:

Story of self
Stap 1: het ik-verhaal (‘story of self’). Een vaak gehoorde reactie van leiders: “Maar het gaat helemaal niet om mij. Ik ben niet belangrijk”. Die denkfout wordt vaak gemaakt. Je denkt misschien dat jouw verhaal er niet toe doet. Dat zoiets mensen niet interesseert en dat het contraproductief is om over jezelf te praten. Het tegendeel is waar: wie leidt, moet durven laten zien wie hij of zij is. Waarom doe je wat je doet en waarheen wil jij jouw publiek leiden? Dit geldt ook voor merken: consumenten willen weten waar een merk voor staat.  Het persoonlijke vormt vaak het krachtigste element van een verhaal. Persoonlijke communicatie zorgt ervoor dat je wordt gezien als een mens of merk van ‘vlees en bloed’. Het geeft je publiek inzicht in jouw normen en waarden: wat kan het verwachten en leren van een organisatie, merk of leider?

Meer weten? Dat treft! De rest van het artikel leest u deze maand in ZO Magazine!