Gemiddeld 21,6 dagen winkeldeuren dicht door openbare werken

“De inkomensvergoeding verzacht de schade die ondernemers door openbare werken ondervinden een beetje, maar ze staat niet in verhouding tot de geleden schade", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt.

Unizo vraagt de Vlaamse regering daarom een werkloket in te richten. Zo hebben ondernemers slechts één aanspreekpunt om financiële steun bij openbare werken aan te vragen. Het werkloket kan ook de aanvraag tot steun afhandelen en het contact met steden en gemeenten voor zo’n aanvraag verzorgen. Daarnaast vraagt UNIZO om het systeem drastisch te vereenvoudigen. "Kortere beslissingstermijnen, eenvoudige en digitale aanvraagprocedures, minder rompslomp en een aangepaste vergoeding."

Uit een rondvraag van UNIZO blijkt namelijk dat de omzet van 7 op de 10 winkeliers daalt bij openbare werken. Drie kwart van de ondernemers heeft ook na de werken nog te kampen met een omzetdaling. Zo hebben klanten bijvoorbeeld een andere winkel gevonden of zijn er minder parkeerplaatsen door de werken. Ruim 1 op de 6 organiseert speciale acties, maakt extra publiciteit of eigen bewegwijzering tijdens de werken en maakt dus extra kosten. Ruim 1 op de 14 moet zelfs personeel ontslaan.

In het nieuwe regeerakkoord wil de Vlaamse regering ondernemers te hulp schieten. Ze wil de inkomenscompensatievergoeding integreren in de rentetoelage. Met die laatste toelage helpt de Vlaamse overheid zelfstandigen en kmo’s die een nieuwe financieringsovereenkomst moeten afsluiten bij de bank door openbare werken. De overheid neemt de rentelast in dat geval op zich. Hoe de integratie van de twee precies zal gebeuren, is nog onduidelijk.

In totaal werden winkeliers voor 9.717 dagen vergoed in de eerste jaarhelft van 2014. Een stijging met 25,7 procent tegenover de eerste jaarhelft van 2013. UNIZO ziet de gemeenteraadsverkiezingen als mogelijke verklaring. In 2011 en de eerste jaarhelft van 2012 rondden gemeentebesturen openbare werken nog snel af. Na de verkiezingen was het wachten op de nieuwe gemeentebesturen en beleidsplannen.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerster a.i. Lien Put
T 02/212.26.18 - M 0479/57.84.21 - E-mail: lien.put@unizo.be

Een ondernemersvraag? Bel de UNIZO Ondernemerslijn T: 0800 20 750 | ondernemerslijn@unizo.be