Geniet jouw bedrijf al financiële voordelen voor het sorteren van bedrijfsafval?

Afval sorteren is bij wet verplicht voor bedrijven, maar afvalbeheer vormt een enorme uitdaging. Beter sorteren, recycleren, en afvalstoffen recupereren is van cruciaal belang in de omschakeling naar een meer circulaire economie. In ruil voor de inspanningen die bedrijven leveren, kunnen ze in aanmerking komen voor verschillende premies voor het sorteren van bedrijfsmatig verpakkingsafval. Wij overlopen voor jou de bestaande premies en waar je erop kan intekenen.

De beheersorganisatie voor bedrijfsmatig verpakkingsafval Valipac moet aan de Belgische overheid aantonen dat bedrijfsmatige verpakkingen gerecycleerd worden wanneer ze afval worden. Daarom wil de organisatie bedrijven die correct en efficiënt sorteren financieel ondersteunen. Dit is dus geen overheidssubsidie.

Door samen te werken met een afvalophaler die aangesloten is bij Valipac kan je tot vier premies genieten:

  • Een startpremie

Heb je nog nooit een premie ontvangen van Valipac? Wil je voor het eerst een (rol)container gebruiken om het verpakkingsafval van jouw bedrijf te sorteren? Dan kom je in aanmerking voor de startpremie.

Deze éénmalige premie van €150 wordt toegekend bovenop de containerpremie en recyclagepremie.

  • Een containerpremie

Bedrijven die al een container gebruiken voor het sorteren en ophalen van hun bedrijfsmatig verpakkingsafval, kunnen genieten van een containerpremie. Het bedrag varieert afhankelijk van het type en het aantal containers.

De containerpremie is een forfaitaire tussenkomst op de huurprijs van de containers en wordt pro rata berekend op het aantal dagen huur/terbeschikkingstelling. Afhankelijk van het soort container kom je in aanmerking voor een premie tussen €40 en €80 per container per jaar.

  • Een recyclagepremie

Sorteert jouw bedrijf houten verpakkingsafval, plastic verpakkingsafval of metalen verpakkingsafval? Dan kom je in aanmerking voor de recyclagepremie. Deze premie moet bedrijven aanzetten tot het sorteren van bepaalde recycleerbare afvalstromen.

De recyclagepremie wordt pro rata berekend op het aantal ton gesorteerd afval dat gerecycleerd wordt. Voor houten afval komt er, bovenop de containerpremie, €10 per ton, voor plastic afval €30 per ton en voor metalen afval €10 per ton.

  • Een zakpremie

Om het sorteren van kleine hoeveelheden plastic ook aan te moedigen, bestaat er ook een zakpremie. Per aangekochte zak kan jouw bedrijf genieten van €0,50. Deze premie komt bovenop de recyclagepremie.

Praktische informatie over de premies en hoe je deze moet aanvragen kan je vinden op: www.valipac.be/nl/afval-sorteren-in-uw-bedrijf/

Andere premies

Het sorteren van pmd op het werk is wettelijk verplicht in België. Om bedrijven een duwtje in de rug te geven organiseert Fost Plus de welkomstpremie. Bedrijven die willen starten met het sorteren van pmd en hiervoor een contract sluiten met een operator van Fost Plus krijgen €75. De ophaler helpt jouw bedrijf met de aanvraag. Voor meer informatie kan je terecht op www.fostplus.be/nl/sorteren/sorteren-op-het-werk

Beheersorganisme Valorlub, opgericht om te voldoen aan de aanvaardingsplicht voor gebruikte olie, organiseert onder bepaalde voorwaarden een premie voor professionele gebruikers. Wanneer zij beperkte hoeveelheden (tot maximaal 10.000 liter per jaar) afvalolie laten ophalen via een erkende inzamelaar, kunnen zij genieten van een premie tussen €115 en €200. Dit gebeurt automatisch, aangezien de inzamelaar de gegevens van jouw bedrijf doorspeelt aan Valorlub. Meer informatie kan je vinden op https://valorlub.be/nl/afvalolie-vergoedingen/vergoeding-afvalolie-belgie

Brussel keert in sommige gevallen ook een subsidie uit aan bedrijven die zich bezighouden met onder meer het hergebruik van goederen op het einde van hun levenscyclus. Meer informatie omtrent deze subsidie kan je vinden op https://leefmilieu.brussels/themas/afval-grondstof/strategie-en-acties-van-het-gewest/hulp-en-incentifs/subsidies-voor-hergebruik