Geregistreerd kassasysteem: sensibiliseringsbezoeken vanaf 4 mei 2015

Vanaf 4 mei start de FOD Financiën met sensibiliseringsbezoeken aan uitbatingen die zich nog niet hebben geregistreerd en die over een GKS moeten beschikken. Tijdens deze bezoeken zal de horecaondernemer onder meer een informatiebrochure krijgen en zal samen met hem nagekeken worden of hij/zij voor die uitbating wel effectief in de loop van 2015 moet overstappen op een GKS. Daarbij zal het belang van de registratie in de GKS-toepassing nogmaals benadrukt worden. Bijna 19.000 horecaondernemers hebben de eerste stap van de registratieprocedure al gedaan. De uiterste registratiedatum is 30 april 2015. Meer info op www.geregistreerdkassasysteem.be