Getroffen door de felle regen? Unizo staat klaar voor u

Net als de afgelopen dagen belooft het vandaag nog stevig te regenen, pas vanaf woensdag wordt het opnieuw aangenaam zomerweer. Werd u als ondernemer getroffen door het noodweer? Dan heeft UNIZO heel wat handige tips voor u om de financiële schade zo veel mogelijk te beperken.

1.    Verwittig uw verzekeraar

Elke brandverzekering die panden en eenvoudige risico’s dekt, verzekert u ook tegen water- en windschade door natuurrampen zoals aardbevingen, overstromingen en stormen. Als u veel schade hebt geleden, zal uw verzekeringsagent een expert sturen om de schade zo exact mogelijk vast te stellen. De volgende do’s-and-don’ts helpen u een goed onderbouwd dossier samen te stellen:
•    Ruim de ravage zeker niet op.
•    Maak zelf foto’s van de schade aan uw gebouwen en goederen.  
•    Maak een lijst waarin u alle schade opsomt.
•    Verzamel bewijsstukken van beschadigde goederen, bijvoorbeeld aankoopfacturen.

2.    Roep fiscale en sociale hulp in
Als u door de opgelopen schade niet meer, of slechts op halve kracht kan verder werken en u heel wat omzet en inkomsten verliest, kan u een beroep doen op een aantal fiscale en sociale tegemoetkomingen:
•    Een afbetalingsplan voor uw directe belastingen.
•    Uitstel bij de btw-administratie.
•    Eventueel uitstel van de provincie- en gemeentebelastingen.
•    Tijdelijke werkloosheid voor uw werknemers.
•    Een afbetalingsplan voor uw sociale bijdragen.

Getroffen zelfstandigen en KMO’s met vragen kunnen 7 dagen op 7, de klok rond ook terecht op de gratis UNIZO Ondernemerslijn: 0800 20 750.