Gratis competentietraject voor technische medewerkers

Competentiemanagement is een begrip dat reeds jaren is ingebed binnen personeelsbeleid. Maar wat betekent het juist concreet en hoe kan het toegepast worden in KMO's?
Waarom is het interessant om hier werk van te maken en wat houdt het dan precies in?

Competentieprofielen zijn eigenlijk de basis voor een goed personeelsbeleid.
Ze helpen u

  • in uw communicatie met wervings- en interimkantoren (“wat verwachten we van onze nieuwe medewerkers
  • nieuwe medewerkers efficiënt op te leiden zodat ze snel inzetbaar worden
  • inzicht te verwerven in “wie-kan-wat” (zodat u een overzicht krijgt van wie wie kan vervangen bij ziekte,     verlof,…)
  • in kaart te brengen waar de grootste sterktes en ontwikkelnoden zitten binnen uw team
  • uw medewerkers te evalueren
  • kennis vast te houden in uw bedrijf

Neem deel aan een gratis competentietraject voor technische medewerkers van SBM en overtuig uzelf van de meerwaarde voor uw bedrijf!

Ontdek dat competentiemanagement helemaal niet zo complex hoeft te zijn en dat u met enkele eenvoudige basisprincipes al een heel eind komt.

Info en voorwaarden via https://mi.addemar.com/files/a_syntrawest/data/File/SBR/141031-103-SBM-Competentietraject-technische-mw_LR.pdf