Herstarters na faling steunen, niet stigmatiseren

In Brussel vond de Europese conferentie 'Learning from Failure' plaats, om het taboe rond faillissementen te doorbreken en meer in te zetten op een tweede kans voor gefailleerden die opnieuw een zaak willen starten. "Heel belangrijk", aldus UNIZO-adviseur Europese aangelegenheden Véronique Willems, die de conferentie bijwoont en er de genodigden toespreekt. "Het taboe rond faillissementen is in de meeste Europese landen veel te groot. Het werkt stigmatiserend voor de betrokken ondernemers, die daardoor nauwelijks nog een kans krijgen op een nieuwe start. 'Eenmaal mislukt, altijd mislukt', klinkt de redenering. Terwijl een faillissement net een harde en confronterende leerschool is, om nooit meer dezelfde fouten te maken. Het is dan ook geen toeval dat herstarters na een faling overwegend veel beter scoren dan onervaren starters. Europa heeft er alle belang bij herstarters na een faling te ondersteunen en te begeleiden naar een nieuwe start, eerder dan ze in een verdomhoekje te blijven duwen."

UNIZO zet al lang in op preventiebeleid bij KMO's, onder meer via UNIZO Ondernemershorizon (https://www.unizo.be/projecten/ondernemershorizon-helpt-ondernemers-moeilijkheden). Samen met sociaal bureau Zenito begeleidt UNIZO ook ondernemers in moeilijkheden via de vzw Dyzo (www.dyzo.be).

Tussen 2007 en 2014 steeg het aantal werkzoekenden van ca 353.000 naar ca 416.800, of ongeveer 18% - het aantal faillissementen daarentegen steeg v ca 8.000 naar ca 13.000 of ongeveer 63%. "Beleidsmakers hebben tijdens de crisis veel aandacht besteed aan begeleiding van werkzoekenden. Op zich een goede zaak. Maar intussen gebeurde er binnen Europa op structureel vlak veel minder voor gefailleerde ondernemers. Daar moet dringend verandering in komen", aldus UNIZO. Europa moet volgens UNIZO meer investeren in preventie én een geïntegreerde begeleiding voor gefailleerden: hulp bij de afwikkeling van een faillissement, zowel op juridisch, financieel als humanitair en psychologisch vlak. Tegelijk moet het taboe rond faillissementen worden doorbroken. "Failliet gaan is geen schande", beklemtoont UNIZO-adviseur Véronique Willems, "96 procent van alle Europese falingen blijkt te goeder trouw. Een faling is een heel 'harde' maar tegelijk 'goede' leerschool voor wie wil leren uit zijn fouten. Wie na een faling herstart, weet beter dan wie ook wat de risico's zijn en hoe die tot een minimum te herleiden. Dat blijkt ook uit de hoge succesratio van herstarters na een faling. We hebben er belang bij meer gefailleerden naar een nieuwe start als ondernemer te begeleiden."

Meer over: Onderneming in moeilijkheden, Faillissement, Herstarten