Het begrotingsakkoord: wat betekent dat voor jou als ondernemer?

Het begrotingsakkoord is rond. Er staat natuurlijk heel veel in zo’n akkoord. Wat jou vooral interesseert is: what’s in for me? Wij zetten de relevante items op een rij.

Betaalbare energie

 • Invoering energienorm om de stijging van energieprijzen in toom te houden. Een idee waar wij natuurlijk al langer waren opgekomen.
 • Meer flexibele accijnzen in plaats van stugge heffingen op de energiefactuur

Langdurig zieken en werklozen aan het werk

 • Een boete van 2,5% van de uitkering wanneer werkzoekenden weigeren om mee te werken aan een vragenlijst in het teken van hun re-integratietraject
 • Meer actieve rol voor ziekenfondsen en arbeidsbemiddelingsdiensten, wat voor ons een evidentie is
 • Boete van 2,5% van de loonmassa op kwartaalbasis voor bedrijven wanneer ze meer langdurig zieken tellen dan sectorgenoten. Prijs je gelukkig, want voor kmo’s (tot 50 wkn’s) konden wij deze sanctie van tafel vegen
 • Combinatie werkloosheidsuitkering en een knelpuntberoep: 25 procent van de uitkering gedurende 3 maanden. De vraag is natuurlijk of dit niet te weinig en te kort is.

Meer flexibel werk

 • Werkweek van 4 dagen van 38 uur. Natuurlijk zitten wij bij de concrete uitwerking aan tafel, want het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat mensen minder gaan werken.
 • Goedkoper nachtwerk in de e-commerce. Ook hier zitten we in de cockpit voor het oplijsten van de details

Mijn eerste medewerker

 • Vrijstelling sociale bijdragen bij aanwerving eerste medewerker van maximum 4.000 euro bruto per kwartaal 

Opleiding van werknemers

 • 5 opleidingsdagen per werknemer per jaar
 • Omzetting deel van de ontslagvergoeding naar een opleidingsrekening

Meer loon voor mijn medewerkers

 • Uitdoven van de zgn. bijzondere bijdrage sociale zekerheid, waardoor werknemers met een laag en middelhoog loon of na een promotie netto meer overhouden
 • Verhoging sociale en fiscale werkbonus voor werknemers met een laag inkomen. Hoeveel is nog niet duidelijk.  

Baaldag

 • Geen ziektebriefje meer bij 1 dag afwezigheid (in grote bedrijven). En dit maximum 3 keer per jaar.  Een ziektebriefje blijft verplicht wanneer je langer dan 1 dag afwezig ben. Dank u, UNIZO, want als kmo-werkgever behoud je de mogelijkheid om zelf te beslissen of een ziektebriefje nodig is of niet voor één dag afwezigheid.

Fiscale maatregelen

 • Verhoogde aftrek kinderopvang (14 euro ipv 13 euro)
 • Aanpassing van het systeem van vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing
 • Aftrek voor productieve investeringen (25%)
 • Aanmoedigen aftrek voor digitale investeringen en eco-positieve investeringen
 • Uitbreiding taxshelter door een verdubbeling van de investeringsplafonds

Last, but not least 

 • Vervangingsinkomen: vereenvoudigde toegangsvoorwaarden en cumul met een deeltijdse activiteit is mogelijk.
 • Afschaffen verminderingsdrempels voorlopige sociale bijdragen. Je zal dus zelf kunnen kiezen om het bedrag aan te passen in functie van je inkomsten.
 • Evenveel zwangerschapsverlof als vrouwelijke werknemers door een verhoging van de moederschapsuitkering: 737 euro per week in plaats van 514 euro

Alle maatregelen in detail

Wil je alle maatregelen nalezen met meer tekst en duiding?

Download de volledige nota 

UNIZO geeft elke ondernemer een stem!

Wij laten jouw stem als ondernemer luider klinken om zo meer te wegen op het beleid. Dankzij jouw lidmaatschap kunnen we onze vuisten op de ministeriële tafels harder slaan. 

Bezorg ons je mening en wij verdedigen jouw belangen op het hoogste niveau.

Waar lig jij nog wakker van als ondernemer?

Thema: Actueel