Het concrete stroomafschakelingsplan waarmee u best rekening houdt

Het gaat om de ultieme noodmaatregel in het federale noodplan elektriciteit voor deze winter. Bedoeling is dat de provinciegouverneurs nu de burgemeesters van hun provincie inlichten.

Dit zijn de voornaamste elementen uit het 'stroomafschakelingsplan':

  • Een stroomonderbreking zal nooit langer dan 3 uur duren en plaatsvinden tussen 17 uur en 20 uur;
  • Zeven dagen voor een eventuele afschakeling zal een waarschuwing uitgestuurd worden;
  • Blijkt ingrijpen echt nodig, dan gaat daags voordien het federale noodplan in en komt de coördinatie in handen van de minister;
  • De afschakeling gebeurt in schijven. Er zijn zes schijven in kaart gebracht.  Schijf 6 komt eerst aan bod, schijf 1 als laatste.

BELANGRIJK: Wil u exact weten in welke 'afschakelingsschijf' uw gemeente valt en wat dat betekent voor uw kans op tijdelijke stroomtekorten, klik dan hier door naar het gedetailleerde overzicht op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

Klik uw provincie aan op de kaart en u krijgt een overzichtelijke tabel te zien met alle gemeenten van de provincie in alfabetische vorm.  Daarin leest u hoeveel distributiecabines in de eerste, tweede... zesde schijf zullen afgeschakeld worden in een bepaalde (deel)gemeente.  Ook het aantal distributiecabines dat buiten het afschakelplan valt, is vermeld in de tabel.

Wie zich extra wil wapenen tegen mogelijke stroomtekorten, kan de aanschaf van een noodsstroomgenerator (op diesel, bijvoorbeeld) overwegen. Maar besef dat een kleine generator voor een woning al gauw € 1.500 of meer kost. Aan een stroomgenerator voor een gemiddeld KMO-bedrijf hangt een prijskaartje van € 20.000 en meer. Mocht u dit soort investering overwegen, laat uw automatische generator dan in elk geval installeren door een vakman, in het belang van uw veiligheid en een optimaal rendement.
Niets is op dit ogenblik zeker, maar UNIZO volgt de situatie op de voet en houdt u op de hoogte.

Samengevat:

  • Er wordt volop gezocht naar manieren om de stroomvoorziening te blijven garanderen.
  • Het zonder stroom zetten van gemeenten is een laatste optie, in extreme nood.
  • U leest op de website van de FOD Economie of uw (deel)gemeente misschien tijdelijk zonder stroom wordt gezet.
  • Laat een automatische noodstroomgenerator altijd door een vakman installeren.

Bel gratis met al uw vragen naar de UNIZO Ondernemerslijn: 0800 20 750