Het jaarlijkse betaalrapport van Graydon is er: verbetering, maar geen euforie

Naar goede gewoonte publiceren de analisten van UNIZO en Graydon rond deze tijd hun jaarlijkse betaalrapport. Daarin onderzoeken ze hoe het gesteld is met de betaalhygiëne tussen bedrijven onderling (B2B) en tussen bedrijven en de overheid (B2G, oftewel business to government). En wat blijkt? Het aantal transacties dat netjes binnen de afgesproken betaaltermijn blijft, zit in de lift. Al zitten er ook enkele slechtere leerlingen in de klas.

"Vanaf het tweede kwartaal 2021 worden er, voor het eerst sinds het begin van onze metingen, systematisch meer dan 70 procent van de facturen die onze Belgische bedrijven aan andere bedrijven (B2B) of aan de overheid (B2G) overmaken binnen de afgesproken termijnen betaald”, zegt Eric Van den Broele, Director Research & Development bij Graydon. “Toch worden einde 2021 nog steeds één op tien facturen minstens negentig dagen na vervaldatum en in sommige gevallen helemaal niet gehonoreerd." 

“Er zijn nog verschillen in het betaalgedrag van de verschillende overheden (G2B)”, gaat Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, verder. “De federale overheid zit na een aantal zwakke jaren met veel schommelingen terug op een hoger, gelijkmatig niveau. Eind 2021 wordt 74% van de toegestuurde facturen binnen de afgesproken termijn betaald. Belangrijke vertragingen zijn vooral toe te wijzen aan de overheidsdiensten Financiën, Sociale Zekerheid en Mobiliteit.” Wat betreft de regio’s, zijn de verschillen echter enorm. De Duitstalige en Waalse Gemeenschap betalen nagenoeg perfect. De Brusselse ministeries (6.31 op 10) en de Vlaamse Gemeenschap (5,28 op 10), kunnen we kwalificeren als slechte betalers. Ook bij de lokale besturen is nog werk aan de winkel. Vooral de Vlaamse centrumsteden Brugge, Oostende en Mechelen scoren erg zwak.

UNIZO hamert erop dat kmo's er in crisistijden op moeten kunnen rekenen dat hun facturen op tijd betaald worden. Danny Van Assche: “De hoge energie- en grondstofprijzen leggen samen met de hoge loonkost druk op de ondernemers. Door de huidige inflatie zorgen laattijdige betalingen bovendien voor substantiële waardeverminderingen van de vorderingen. Tijdens de coronacrisis hebben de overheden extra inspanningen gedaan om hun facturen tijdig te betalen en hebben ze bewezen dat het kan. Onder de huidige omstandigheden vragen we om hier aandacht aan te blijven schenken. De kmo’s hebben meer dan ooit nood aan een vlotte betalingen.”

Ons aanbod tegen wanbetalers

Ons lobbywerk

UNIZO ondersteunt ondernemers niet enkel door modeldocumenten op te stellen of door stijve wetteksten te vertalen naar helder uitgeschreven infopagina's. UNIZO heeft namelijk ook een directe lijn naar toppolitici van de grootste politieke partijen. Dankzij dat uitgebreide netwerk slagen we erin om de bekommernissen van onze leden aan machthebbers uit te leggen en een kmo-vriendelijk klimaat in Vlaanderen en Brussel te creëren. Eén van onze meest recente verwezenlijkingen is de wet op de maximale wettelijke betaaltermijnen. Voordien slaagden vooral grotere bedrijven erin om hun betalingen via allerlei achterpoortjes telkens weer uit te stellen. Dat is dankzij deze wet verleden tijd. En dat allemaal dankzij het lobbywerk van UNIZO.