Het tekort aan talent neemt wereldwijd toe

Liefst 36% ondervindt moeilijkheden om de openstaande vacatures in te vullen. Dat is het hoogste percentage sinds zeven jaar. Net zoals vorig jaar volgt ons land die trend niet. In tegendeel. De talentschaarste is in ons land is blijkbaar minder nijpend en raakt (slechts) 13% van de werkgevers.

Volgens het onderzoek van ManpowerGroup krijgt 36% van de werkgevers op wereldschaal zijn vacatures moeilijk ingevuld, het hoogste cijfer van de voorbije zeven jaar. Het tekort aan talent manifesteert zich in elk land in een andere mate. Japan (81%) bijvoorbeeld wordt voor het derde jaar op rij het hardst geraakt. De vergrijzing van de bevolking versterkt er het tekort. Op jaarbasis blijkt vooral Latijns-Amerika getroffen. In de Verenigde Staten treft de talentcrisis 40% van de bedrijven.

In de EMEA-regio is de situatie iets beter en klaagt ‘slechts’ 27% van de werkgevers over een tekort (tegenover 36% vorig jaar).De grootste moeilijkheden ondervinden Turkije (63%), Hongarije (45%) en Bulgarije (44%). Maar ook Duitsland (40%), Italië (34%) en Frankrijk (21%) blijven niet gespaard. De landen met de grootste werkloosheidsgraad ondervinden dan weer de minste last. Logisch, bedrijven op zoek naar talent vissen in een grotere vijver. Dat is zo in Spanje (3%) en Ierland (2%). Ook Groot-Brittannië (12%) en Nederland (5%) lijken maar weinig hinder te hebben van de talentcrisis.

In België ten slotte beweert slechts 13% van de 751 bevraagde werkgevers dat ze hun vacatures moeilijk krijgen ingevuld. Daarmee houdt de dalende trend nu al drie jaar aan in ons land: van 36% in 2011, 27% in 2012 en 22% in 2013.

Regionaal

Zoomen we in op regionaal niveau, dan hebben vooral de Brusselse werkgevers (17%) moeite om hun vacatures in te vullen, zelfs al ligt dit percentage tien procentpunten lager dan vorig jaar (27%).

In Vlaanderen blijft het tekort min of meer stabiel met 12% tegenover 14% vorig jaar. In Wallonië daarentegen neemt het percentage een opvallende duik: van 33% in 2013 naar 9% dit jaar. Knelpuntbereoepen Net zoals vorig jaar voeren de geschoolde arbeiders (lassers, elektriciens, metselaars…) en de technici (onderhoud, productie…) de top tien aan van de knelpuntberoepen in België. Gevolgd door de ingenieurs die op 3 opnieuw hun intrede doen in de ranglijst. Hebben de technische beroepen weer meer aandacht nodig?

rest van de lijst:

4. (directie)assistenten en administratieve medewerkers

5 ongeschoolde arbeiders

6. sales managers

7. Boekhouders

8. commerciële profielen

9. chauffeurs

10. IT-profielen

De hoofdoorzaak aldus de werkgevers die moeilijkheden ondervinden is bovenal kwantitatief – het tekort aan of het helemaal niet beschikbaar zijn van kandidaten (45%) – en minder kwalitatief van aard – gebrek aan technische vaardigheden (37%) of te weinig inzetbaarheid of soft skills (19%). Slechts 5% van de werkgevers wijzen loonissues met de vinger.

Uit de enquête blijkt dat drie op vier Belgische werkgevers een strategie op poten zet om het probleem van het talenttekort aan te pakken. Vorig jaar nog stelde 40% dat ze geen enkele actie ondernamen om hun strategie bij te sturen in functie van de schaarste.

 

Bron: HRMagazine