Hoelang moet jij wachten op de betaling van jouw facturen?

Heb jij professionele klanten of voer jij opdrachten uit voor de overheid? Dan hebben we goed nieuws voor jou. Want de betalingstermijn van je factuur wordt ingekort. Voortaan zal jouw klant jouw facturen binnen 60 dagen moeten betalen. Dat wetsvoorstel werd gestemd in de Kamercommissie Economie en moet enkel nog naar de plenaire. Ook de achterpoortjes om betalingstermijnen nog te verlengen, worden gesloten. UNIZO ziet zo haar lange aandringen vertaald worden in concrete verbeteringen voor jou als ondernemer. De aanhouder wint...

De betalingstermijn van jouw factuur: Wat moet je weten?

  • In theorie bestond die termijn van 60 dagen al. Maar in de praktijk kwam daar nog dikwijls het achterpoortje van de 'verificatietermijn' (waarin de factuur werd gecontroleerd) van wel 30 dagen bovenop, waardoor de (heel vaak) jij als kmo soms wel 90 dagen op jouw geld moesten wachten. Die verificatietermijn moet voortaan vervat zitten binnen die 60 dagen.
  • Dat is niet alles, want ook andere achterpoortjes om alsnog later te betalen worden gesloten. Zo moeten volgens het wetsvoorstel alle nodige stukken voor de opmaak van een factuur (zoals een eventueel PO-nummer...) tijdig worden aangeleverd.
  • Contractuele afspraken over de ontvangstdatum van de factuur worden verboden en interesten en forfaitaire schadevergoedingen zullen automatisch verschuldigd worden bij laattijdige betaling.

Wat denkt UNIZO?

"Goed dat er naar ons is geluisterd en dat ons lobbywerk heeft geloond. Zeker in deze prille relanceperiode is snel betaald worden belangrijker dan ooit voor jullie overlevingskansen. UNIZO beschouwt het gestemde wetsvoorstel als een zevenmijlssprong vooruit. Op langere termijn blijft UNIZO wel ijveren voor maximum betalingstermijnen van 30 dagen, all in." 

"We kijken uit naar de stemming van het wetsvoorstel in de plenaire en rekenen er op dat de (voortaan kortere) wettelijke betalingen ook veel strikter dan tot nu toe zullen worden nageleefd. Door bedrijven, maar net zo goed door de verschillende overheden."

Omgaan met wanbetalers?

Laattijdige betalingen vormen een groot gevaar voor je onderneming. Geld dat je niet (op tijd) binnenkrijgt, kan je zelf ook niet (op tijd) uitgeven. Daardoor komen je eigen financiële gezondheid en liquiditeit in het gedrang. Hoe pak je dat best aan? Door openstaande facturen strikt en krachtig op te volgen. In onze pocket "Wanbetalers efficiënt aanpakken' serveren we alvast heel wat tips en adviezen om zo weinig mogelijk ruimte te laten aan slechte betalers en je schulden zo efficiënt mogelijk te innen.

Downloaden maar!