Hoger minimumloon vanaf 1 april, maar niet op jouw kosten!

Wanneer je medewerkers in dienst hebt aan het interprofessionele minimumloon, weet je het allicht al: vanaf 1 april – morgen dus – wordt hun loon met €81 verhoogd, tot €1.806. Deze verhoging staat dit keer los van anciënniteit of leeftijd. Door toedoen van UNIZO worden de extra loonkosten voor jou als werkgever evenwel maximaal gecompenseerd, door een korting op de werkgeversbijdragen. De bijdragevermindering geldt voor alle brutolonen onder de €1.960 per maand en wordt kleiner naarmate het brutoloon deze zogenaamde zeer lage loongrens benadert.

De verhoging van het minimumloon maakte deel uit van het interprofessioneel akkoord onder sociale partners van afgelopen zomer. Tijdens dat overleg benadrukte UNIZO hoe belangrijk deze compensatieregeling is om jobvernietiging tegen te gaan. Onder meer omdat veel minimumloonverdieners net in die sectoren aan de slag zijn die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis. Er werd een zeer lage loongrens afgesproken van €1.850 euro bruto per maand. Op initiatief van UNIZO werd nu afgesproken om dit plafond driemaal te indexeren met telkens 2%, ten belope van het aantal spilindexoverschrijdingen tussen juli 2021 en maart 2022.