Hoogopgeleide jongeren willen gratis werken om ervaring op te doen

Dat blijkt uit Brits onderzoek van Adecco. Het uitzendbureau ondervroeg jongeren tussen de 16 en 24 jaar en stelde vast dat 49% van hen bereid was gratis te werken om werkervaring op te doen. Ook bleek dat 47% van de jongeren bereid was om elke beschikbare baan aan te nemen, ook onder het opleidingsniveau.
Universitair geschoolde starters gaven in het onderzoek vaker aan bereid te zijn tot gratis werk om hun carrière van de grond te krijgen: 68% van hen zou dat doen. Naarmate jongeren lager geschoold waren, nam die bereidheid verder af: bij starters met een middelbaar onderwijs diploma stond 54% daar positief tegenover. Bij de laagstgeschoolden was dat slechts 38%.
Ook gaf 13% van de respondenten aan op een sollicitatie geen enkele uitnodiging voor een gesprek te hebben ontvangen, terwijl 54% slechts één op de tien keer voor een kennismaking met een potentiële werkgever werd uitgenodigd.

 Bron: PW De Gids en HR Square