Ik doe een voorafbetaling. Krijg ik nog korting?

Als je je belastingen vroeger betaalt dan voorzien (ten laatste op 10 april 2019 voor het eerste kwartaal, 10 juli voor het tweede kwartaal, 10 oktober voor het derde en 20 december voor het vierde), heb je recht op een korting op die belasting. De procedure voor die voorafbetalingen voor natuurlijke personen, zelfstandigen en vennootschappen is onlangs gewijzigd. Hoe werkt het precies?

Het gaat om 3 nieuwigheden:

  • Het rekeningnummer waarop de voorafbetalingen moeten gebeuren, is veranderd. De voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel door ondernemingen, zelfstandigen als particulieren worden gestort op het nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 Schaarbeek.
  • De gestructureerde mededeling voor natuurlijke personen en zelfstandigen is aangepast. Voor ondernemingen verandert er niets.
  • Raadpleging van de al betaalde voorafbetalingen kan voortaan via MyMinfin. Vanaf midden maart 2019 zullen de belastingplichtigen op elk moment de geactualiseerde toestand van die voorafbetalingen kunnen consulteren via MyMinfin.

Bijzondere overgangsmaatregelen:

  • Als je foutief jouw voorafbetaling voor het aanslagjaar 2020 op het oude rekeningnummer betaalt, dan zal de Administratie die betaling doorstorten. Opgepast, dat veroorzaakt wel vertragingen in de toekenning van je betalingen.
  • Valt het boekjaar van jouw onderneming niet samen met een kalenderjaar (en dus niet op 31/12) , dan zijn er nog vervaldagen over na 31 december. Wat je dan nog moet betalen, stort je op het vroegere rekeningnummer BE20 6792 0023 3056 (BIC: PCHQ BEBB) van de Dienst Voorafbetalingen- vennootschappen.
  • ‘Verzoeken tot rechtzetting, terugbetaling, overschrijving of overdracht van voorafbetalingen’ moet je vanaf 1 maart 2019 indienen via MyMinfin. Heb je geen toegang tot MyMinfin, dan kan je je verzoek indienen bij het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen: Vanaf 1 maart 2019 moet je ‘uiterlijk de laatste dag van de derde maand die volgt op het belastbare tijdperk’ je verzoek indienen.

Bijvoorbeeld: 

  • Voorheen had je tijd tot einde februari van het volgende jaar
  • Vanaf 1 maart 2019 heb je tijd tot en met 31 maart van het volgende jaar.
  • Rechtzettingen met betrekking tot 2018 moeten vóór eind februari 2019 worden geregeld.