Ik koop een handelszaak over. Wat met uitstaande schulden?

Wanneer enkel de handelszaak wordt overgedragen – door een natuurlijk persoon (eenmanszaak) of de overdracht van het geheel van handelsactiviteiten (handelsfonds) door een vennootschap – is de regel dat alleen de lopende overeenkomsten die noodzakelijk zijn om de handelsactiviteit te kunnen voortzetten en het cliënteel te kunnen aantrekken, worden overgedragen.

Schulden worden in principe niet overgedragen bij een overdracht van handelszaak. Schuldeisers zullen hun vorderingen innen bij de overlater. eventueel uit de opbrengst van de verkoop. Algemeen wordt aangenomen dat bij overdracht van een handelszaak volgende elementen worden overgedragen :

 • het cliënteel,
 • de handelsnaam,
 • het logo ,
 • de telefoon, de website, de domeinnaam
 • het materieel, de uitrusting en de voorraden
 • alsook de verderzetting van de handelshuur.

 

Dat kan met een gewone onderhandse overeenkomst (zonder tussenkomst notaris of andere ambtenaar). Eventuele eigendomsoverdracht van het bedrijfsgebouw dat deel uitmaakt van de handelszaak moet wél via een authentieke akte voor een notaris te worden verleden. Bevoorrechte schulden zoals hypotheken zullen in elk geval worden terugbetaald met de opbrengst van de verkoop van het met hypotheek belaste onroerend. De notaris belast met het verlijden van de akte zal hierop toezien. Bankiers met voorrecht ‘Pand Handelszaak’ zullen slechts hun akkoord met de overdracht van de handelszaak verlenen nadat hun uitstaande kredieten zijn terugbetaald. Parafiscale schulden Om zeker te zijn dat je als overnemer niet aansprakelijk wordt gesteld voor de nog openstaande (para)fiscale schulden van de overlater moet die overlater volgende specifieke attesten opvragen. Ze zijn één maand geldig.

 • Attest geen belastingschulden (op te vragen bij de ontvanger van belastingen, belasting federaal)
 • Attest geen BTW-schulden (bij ontvanger van BTW)
 • Attest geen RSZ-schulden m.b.t tewerkgesteld personeel (bij de RSZ)
 • Attest geen openstaande sociale bijdragen als zelfstandige (bij uw sociaal verzekeringsfonds)
 • Attest geen openstaande belastingschulden bij de Vlaamse Belastingadministratie. NIEUW! (belasting Vlaamse Gewest)

TIP Je neemt best in de overnameovereenkomst een specifieke clausule op dat die 5 attesten moeten worden voorgelegd. Dan zit je safe.

Ben je van plan je zaak over te laten? Of een zaak over te nemen? Kom dan zeker naar de Week van de Bedrijfsoverdracht deze week!

Ontdek er hier alles over!