"Indexsprong kan loonlasten alleen verlagen in combinatie met andere maatregelen"

Een op de drie KMO's gelooft niet dat een indexsprong de loonkostenhandicap kan wegwerken. Dat blijkt uit een enquête van het researchbureau Wes en SD Worx. "Dat resultaat verrast ons niet. Een indexsprong  moet deel uitmaken van een groter geheel van maatregelen om de loonkosten te matigen", reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt."Nu de inflatie sterk gedaald is, verschuift ook de datum waarop een indexsprong kan plaatsvinden, steeds verder weg."

De indexsprong in 2015 zal alleen effect hebben – lees: de loonlasten verlagen - in combinatie met andere maatregelen. Nochtans wil de regering-Michel met de indexsprong de loonkostenhandicap aanpakken. "Onze KMO-ondernemers weten heel goed dat door de huidige lage inflatie de impact van de indexsprong op korte termijn heel beperkt zal zijn. Er zal geen schokeffect zijn op de loonkosten. Om dat te bereiken had de regering een lastenverlaging met 5 procent moeten doorvoeren: 3% algemene loonlastenverlaging gecombineerd met een indexsprong van 2%", reageert Karel Van Eetvelt.

"Privébedrijven kunnen onmogelijk voorspellen wanneer die beoogde 2 procent aan loonkostenbesparing gerealiseerd wordt. Niet op korte termijn alleszins en dat beïnvloedt hun beoordeling van die maatregel. Het jongste rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven toont aan dat de loonkostenhandicap de voorbije jaren wel daalde, maar nog niet verdwenen is. Bovendien is de historische handicap, die al was opgebouwd voor de invoering van de wet op de loonnorm in 1996, nooit weggewerkt. Alleen als de indexsprong de economische activiteit helpt aan te zwengelen, kan daar tewerkstelling uit voortkomen."