"Individuele Beroepsopleiding (IBO) verrassend interessant"

Nu donderdag, 30 januari organiseert de VDAB een heuse 'IBO-Dag', of 'Dag van de Individuele Beroepsopleiding'. Met dit initiatief wil de VDAB meer zelfstandigen en KMO's warm maken voor deze interessante en voordelige tewerkstellingsformule. UNIZO ondersteunt het initiatief.

Zelfstandigen en KMO's vinden het vaak moeilijk om geschikt personeel te vinden voor hun bedrijf. Ook de loonkost vormt vaak een hindernis om iemand aan te werven, zeker in de beginfase, wanneer de nieuwe werkkracht nog veel te leren heeft en nog niet optimaal rendeert.

De Individuele Beroepsopleiding (IBO) van de VDAB biedt een interessant antwoord op deze werkgeversbekommernissen. Via deze formule kan u zelf een werkzoekende opleiden op uw eigen werkvloer, totdat die de knepen van het vak kent. Tijdens de opleidingsperiode betaalt u geen loon of RSZ, enkel een productiviteitsvergoeding. Bedoeling is wel dat u de werknemer na de IBO-opleiding effectief aanwerft, maar dat kan sinds kort ook met een contract van bepaalde duur, als dat gebruikelijk is in uw sector.

Om de IBO-formule extra in de kijker te plaatsen, zullen 4.821 VDAB-medewerkers ze op 30 januari - de IBO-Dag - persoonlijk gaan uitleggen bij werkgevers. UNIZO steunt het initiatief. Ook UNIZO-gedelegeerd bestuurder Karel Van Eetvelt zal tijdens de IBO-Dag mee op bedrijfsbezoek gaan met VDAB-topman Fons Leroy.

Interesse om zelf een werkzoekende op te leiden in uw bedrijf tot een medewerker op maat, via de IBO-formule?
Kijk voor alle info op www.vdab.be/ibo.