Info voor organisatoren gezinsopvang met subsidie inkomenstarief en subsidie flexibele opvang

K&G gaf recent antwoord op vragen die ze over de saldo’s van 2014 kregen.

Subsidie voor samenwerkingsverband

De subsidie voor samenwerkingsverband (ook bekend als de ‘poolsubsidie’) voor 2014 is niet in de saldoberekening meegenomen. Ze werd al in april 2014 volledig betaald volgens de regelgeving die toen van toepassing was.

De subsidie voor 2015 zal volledig betaald worden in 2016, bij de berekening van het saldo voor 2015.

Subsidie flexibele gezinsopvang

Nu is enkel het minimaal bedrag per prestatie en per plaats gesubsidieerd. Zodra alle prestaties in kaart zijn gebracht, zal het restbedrag bekend zijn dat eventueel van het vastgelegde budget overblijft.  Dit wordt als volgt verdeeld:

  1. Het bedrag per kinderopvangprestatie wordt verhoogd met maximaal 0,50 euro;
  2. Als er nog budget overblijft na de betaling van de vergoeding in punt 1, wordt het bedrag per gesubsidieerde kinderopvangplaats verhoogd met maximaal 2 euro;
  3. Als er nog budget overblijft na de betaling van de vergoedingen in punt 1 en 2, wordt het bedrag per kinderopvangprestatie verder verhoogd met wat mogelijk is op basis van het resterende budget.
    De berekening zal gebeuren na de verwerking van de regularisaties, in december 2015.

Meer weten over saldo’s?

In de brochure over de saldo’s vind je informatie over de berekening van de saldo’s.