Inkomenstarief vanaf 1 mei 2015

Vanaf 1 mei gaan de veranderingen voor het inkomenstarief in. Belangrijk is dat er voor bestaande attesten nu niets wijzigt. Ouders die al over een attest beschikken, hoeven dus geen nieuw attest aan te vragen.

De nieuwe regels gelden voor attesten voor kinderen die vanaf 1 mei in de opvang starten of voor herberekeningen vanaf die datum. Kind en Gezin verwittigt ouders waarvan we weten dat ze een herberekening moeten doen. Ze krijgen de nodige informatie.

De informatie voor organisatoren van inkomenstarief vind je op deze webpagina.

Bron: K&G, nieuwsbrief Kinderopvang