Inkomenstarief: veranderingen en nieuwe aanpak voor de aanvraag van attesten

De Vlaamse Regering gaf op 23 maart 2015 haar principieel akkoord over een aantal veranderingen van het inkomenstarief.

  • Het standaardminimumtarief wordt aangepast naar 5 euro. Tegelijkertijd komen er meer mogelijkheden voor individueel verminderde tarieven. Als een gezin het toegekende tarief niet kan betalen, kan het OCMW een verlaagd tarief toekennen. De andere tarieven veranderen niet.
  • De korting voor de kinderen ten laste wordt beperkt tot en met het jaar waarin een kind ten laste 12 jaar is geworden.
  • Het aanvraagsysteem voor attesten wordt bijgestuurd zodat alle ouders tijdig een attest ontvangen. Naast de standaardwerkwijze waarbij ouders automatisch een attest via 'Mijn Kind en Gezin' aanvragen, zullen organisatoren ook in naam van de ouder een attest via een specifieke toepassing kunnen aanvragen. Als dat niet werkt, kan de opvang contact opnemen met Kind en Gezin om een attest aan te maken.

Vanaf 1 mei 2015 gelden de veranderingen voor ouders die nieuwe attesten inkomenstarief of herberekeningen van het tarief aanvragen. Op 1 januari 2016 gelden de aangepaste tarieven voor iedereen.

Binnenkort worden de brochures over inkomenstarief op de website van Kind en Gezin aangepast.