Investeer in milieumanagement en word een eco-dynamische onderneming !

Een milieumanagementbeleid ontwikkelen kan heel wat voordelen opleveren voor uw bedrijf. Leefmilieu Brussel moedigt u hiertoe aan via zijn "eco-dynamisch label". Aan de hand van een zeer didactische video, komt u hierover alles te weten.

Een milieubeleid binnen uw onderneming opzetten, is niet alleen voordelig voor het milieu. Door milieugerichter om te gaan met uw activiteiten rationaliseert u uw verbruik aan gas, elektriciteit, water, papier, producten, enz. Dankzij een minder grote afvalproductie en door beter te sorteren bespaart u eveneens. Het optimaliseren van uw installaties, het opsporen van lekken of onverwachte verbruikspieken, enz. doen uw kosten ook teruglopen.

Maar er zijn nog andere voordelen gelinkt aan een milieugerichte aanpak en het behalen van het label :

  • door uw bekommernis om het leefmilieu te tonen onderscheidt u zich van uw concurrenten. Dankzij het label geniet u externe erkenning die u bij uw klanten en leveranciers kunt inbrengen. Met het label kunt u aantonen dat u uw activiteiten vanuit milieustandpunt goed aanpakt, met name aan de overheid, die hier steeds meer naar vraagt;

  • doordat het personeel zich omheen gemeenschappelijke waarden kan scharen, werkt u uitwisseling en transversaliteit tussen de diensten in de hand en smeedt u banden tussen de personeelsleden

  • Bepaalde regionale subsidies voor milieu-investeringen worden verhoogd met een bepaald percentage indien er sprake is van een milieubeleid.

  • Het label "Ecodynamische onderneming" is gratis. Ondernemingen die willen meedoen, krijgen begeleiding door een externe consultant aangeboden.

 

Het label « Ecodynamische onderneming », eenvoudig om zich hiervoor te engageren, met niets dan voordelen voor uw onderneming! from Bruxelles Env. - Leefmilieu Brus on Vimeo.