Investeringsplannen

Wie kapitaal nodig heeft voor de opstart, uitbreiding, groei of overname van een opvanginitiatief (zowel groepsopvang als gezinsopvang), kan terecht bij het kinderopvangfonds van PMV/Z. Ook renovaties, opknapbeurten en andere investeringen in de kinderopvang komen in aanmerking. PMV/Z verleent ook werkkapitaalkredieten aan opvanginitiatieven met een tijdelijke nood aan financiële ademruimte.

Bij PMV/Z kan je terecht met je vraag voor een lening om je investeringsplannen waar te maken:

 • Het maximum te ontlenen bedrag: € 250.000 voor investeringskredieten. Voor vastgoedkredieten kan er maximum € 350.000 ontleend worden;
 • De looptijd van de lening is vijf of zeven jaar. Voor investeringen in vastgoed is dat maximum 15 jaar;
 • De looptijd van een werkkapitaalkrediet bedraagt maximaal 3 jaar en het te ontlenen bedrag is gelimiteerd tot € 50.000;
 • Het betreft achtergestelde leningen;
 • PMV/Z vraagt geen waarborgen, tenzij voor investeringen in infrastructuur;
 • De rentevoet bedraagt: 4,99%;
 • PMV/Z kan tot 90% van het investeringsbedrag financieren. De overige 10% komt van eigen inbreng of via bankfinanciering;
 • De lening moet worden terugbetaald via driemaandelijkse aflossingen van kapitaal – met een vrijstelling van één jaar (gratieperiode). De intresten worden betaald van bij de start van de lening, telkens op driemaandelijkse basis;
 • PMV/Z leent enkel aan kmo’s in Vlaanderen of in het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad;
 • PMV/Z financiert enkel nieuwe investeringen. Het fonds aanvaardt geen herfinanciering van verbintenissen die al werden aangegaan bij andere kredietinstellingen;
 • Voor investeringen in onroerende goederen komt PMV/Z enkel tussen voor het beroepsgedeelte van het goed.

De investeringsaanvraag dient elektronisch ingediend te worden op de website www.pmvz.eu.

 

Contact informatie:

PMV/Z, Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
Tel. 02/229.52.30
www.pmvz.eu