Jaarverslag NBB: duidelijke taal voor alle regeringen van dit land: begroting moet op orde!

In een reactie op het verslag van de NBB noemt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, het jaarverslag “verplichte lectuur” voor iedereen die van ver of dichtbij te maken heeft met een nieuwe federale regeringsvorming, maar eigenlijk ook voor alle andere beleidsniveaus. Enkele dagen geleden luidde de UNIZO-gedelegeerd bestuurder nog de alarmbel over de ontsporende begroting van dit land. Onrustwekkend.

Nu wordt daar ook in het verslag van de Nationale Bank op gehamerd in niet mis te verstane bewoordingen: “Na de verslechtering in 2019 is het de hoogste tijd om de overheidsfinanciën gezond te maken”. De NBB stelt vast dat het structureel tekort van de Belgische overheid gestegen is van 1,8% van het BBP in 2018 naar 2,4% in 2019. “De Belgische overheidsfinanciën zijn dus ver verwijderd van de doelstelling om een structureel begrotingsevenwicht te hebben. Het tekort is namelijk opnieuw vergroot. Nochtans moet dat evenwicht absoluut worden bereikt”, stelt Danny Van Assche. De NBB onderstreept verder dat onze zeer hoge overheidsschuld, 99% van het BBP, België bijzonder kwetsbaar maakt voor een eventuele rentestijging, en vraagt dat zo snel mogelijk vooruitgang wordt geboekt naar een structureel evenwicht.

Voor zij die aan bijkomende belastingen zouden denken, is de NBB ook bijzonder duidelijk: “Gelet op het nog steeds grote overheidsbeslag, is er aan de ontvangstenzijde weinig marge”. De NBB verduidelijkt verder terecht dat de weliswaar verlaagde lasten op arbeid nog steeds hoog zijn, zeker voor de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Een factor die de werkzaamheidsgraad blijft drukken.

Aan de andere kant waarschuwt de NBB er in haar rapport voor dat de sociale uitgaven de andere overheidsbestedingen niet mogen verdringen. “Terecht ook wijst de NBB er op dat de kosten van de vergrijzing het volgende decennium sowieso met 0,2 procentpunt van het BBP per jaar zullen toenemen.” gaat Van Assche verder.

UNIZO kan zich zeer goed vinden in de remedies die de NBB vooropstelt om de begroting op orde te krijgen: activering, loopbaanverlenging en een efficiënter overheidsoptreden. De NBB wijst er terecht op dat gezonde overheidsfinanciën een taak is van alle geledingen van de Belgische overheid. UNIZO sluit zich dan ook volledig aan bij de oproep tot bindende begrotingsdoelstellingen zowel voor de federale overheid als de gemeenschappen en gewesten, zoals bepaald in het samenwerkingsakkoord van 2013.