Jo Robrechts van Triamant: "Ik voorzie dat we in 2040 het laatste rusthuis sluiten."

Elke week pikken wij een stukje uit een van de vele ondernemersverhalen die in 'Vele (om)wegen naar groei' gebundeld zijn. Omdat het inspirerende verhalen zijn, waar iedere ondernemer wel iets van opsteekt. Deze week is het de beurt aan Jo Robrechts van woonzorginnovator Triamant.

"Dromen waarmaken, eigenlijk is dat waar ik van hou. En dat stopt nooit. Ik heb zoveel meer ideeën en dromen dan ik ooit kan realiseren. Al 25 jaar ligt er naast mijn bed een notaboekje, waarin ik ook ’s nachts noteer wat er in mij opkomt. Ik gebruik daarvoor een heel stille pen, mijn echtgenote wordt er al lang niet meer wakker van (glimlacht). Ik wil nieuwe samenlevingsvormen creëren, positieve gedragsveranderingen teweegbrengen, betere leefmodellen scheppen. Waardoor de wereld uiteindelijk een betere plek wordt, waar we langer, gezonder en gelukkiger leven. Zo’n doel geeft me energie.
Triamant zet belangrijke stappen op weg naar dat hogere doel."

Zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk gelukkig leven

"Stel dat je ’s nachts valt, hoelang ben je bereid te blijven liggen als er niemand in de buurt is? Als je partner hoog zorgbehoevend is, ben je dan bereid om gescheiden van hem of haar te leven? Zie je jezelf later oud worden in een klassiek rusthuis? Dat zijn drie confronterende vragen, niet? Ik zie je nee schudden op die laatste vraag over het klassieke rusthuis. Je bent geen uitzondering. De meeste antwoorden gaan in die richting. En dat voor een product waar we als samenleving massaal in hebben geïnvesteerd en elke dag in blijven investeren.

Ik voorzie dat we in 2040 het laatste rusthuis in Vlaanderen sluiten. Wat bestaat, voldoet niet meer. De babyboomer, de 65-jarige van vandaag, heeft heel andere wensen en behoeftes dan de 87-jarige en heeft vooral een grote nood aan controle over het eigen leven. Anderzijds is er de technologische revolutie. Afstandscommunicatie en digitale woonomgevingen met focus op gezondheid maken zorg mogelijk en toegankelijk in de klassieke woonsetting. Wie ouder en zorgbehoevend wordt, hoeft zijn thuis niet meer te verlaten, hoeft niet ergens naartoe te verhuizen waar hij helemaal niet wil zijn.

Bovendien  broeien er  grote medische doorbraken: we zijn amper tien jaar verwijderd van het bij de wortels aanpakken van dementie. Als je weet dat 80% van de rusthuisbewoners morgen mensen met dementie zijn, dan begrijp je dat een rusthuis op termijn overbodig zal worden.
Er is nood aan nieuwe woonvormen. Triamant biedt een antwoord op die maatschappelijke uitdaging.

Wij testen de grenzen van bestaande woon-, zorg- en leefmodellen en we investeren verregaand om de paden te vinden die leiden tot de kern van onze missie: de omstandigheden en voorwaarden scheppen om zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk gelukkig te leven. Dat is leven geven."

Groeien in autonomie en gemeenschapsgevoel

"Eigenlijk denk ik zoals een boomkweker, op heel lange termijn. Niet toevallig hebben mijn grootouders langs moeders kant de grootste boomkwekerij van Europa uitgebouwd. Boomkwekers denken in termen van een ganse levenscyclus. Triamant staat voor gastvrije, levende buurten waar levenslang wonen mogelijk is voor jong en oud. Van nul tot honderdentien jaar, van sportief tot palliatief, en alles daartussen. Qua infrastructuur tot de laatste vierkante meter aangepast aan het op termijn krijgen van beperkingen. Een mix van generaties dus met focus op autonomie – we willen immers piloot blijven van ons eigen leven.

Wist je dat 45% van de mensen in Vlaanderen aangeeft regelmatig eenzaam te zijn? Triamant zet sterk in op het gemeenschapsgevoel, de beste remedie tegen eenzaamheid. Triamant-buren kennen elkaar en engageren zich om elkaar te helpen, over generaties heen. Dat hechte buurtgevoel creëert automatisch een groter geluksgevoel. Ook bij de jongere bewoners, die zich nuttig en gewaardeerd voelen wanneer ze iets kunnen betekenen voor hun oudere buren. Dat kunnen simpele dingen zijn, zoals iets meebrengen uit de winkel, de vuilnisbak buitenzetten of een praatje met hen maken."

Groeien in vitaliteit

"Roken, overgewicht en hoge bloeddruk zijn de drie belangrijkste voorspellers van chronische ziektes op latere leeftijd. Daar zetten we in de toekomst zwaar op in met Triamant. We willen mensen prikkelen om tot op zeer hoge leeftijd de gezondheidsrisico’s te verlagen. Een belangrijk stuk van je gezondheid heb je zelf in handen. Dat is soms een confronterende boodschap.

Bij Triamant hebben we een programma dat ‘Trap het af’ heet. Niet iedereen kan de trap naar boven nemen. OK, neem dan tenminste de trap naar beneden. Kan dat ook niet, geen probleem, ‘We lift you up’. Maar bij de lift hangen er foto’s van andere bewoners die voor ze de lift instappen een paar bewegingsoefeningen doen met de armen. Dat kan je ook in een rolstoel. In het begin oogt dat wat lachwekkend, maar al snel groeit daar een positief klimaat rond. Mensen gaan mekaar stimuleren. Kleine dingen die toch een verschil maken. Standaard bruin brood bij de maaltijd bijvoorbeeld. Wil je wit brood, dan kan dat ook, maar dan moet je erom vragen.

We willen het voor de mensen alsmaar vanzelfsprekender maken om gezond te leven. Gezond is bij ons de norm. Zo proberen we langzaam maar heel bewust een gedragsverandering teweeg te brengen.

Die focus op vitaliteit heeft ook voordelen voor de overheid, budgettair in de eerste plaats. Een euro ingezet op preventie heeft een multiplicatoreffect ten opzichte van elke euro ingezet op medische zorg. Als je weet dat medische zorg circa 97% van de overheidsmiddelen rond zorg en gezondheid opslorpt, terwijl het effect van die medische zorg op onze gezondheid slechts 10% is en levensstijl goed is voor 40% impact, dan kan je maar beter je gezondheid in eigen handen nemen."

Groeien in tevredenheid

"Bij Triamant draait alles rond je persoonlijke tevredenheid, niet rond de hoogte van je bloeddruk. Die zal waarschijnlijk dalen naarmate je tevredener in het leven staat, dat is mooi meegenomen (glimlacht). Maar de focus ligt op tevredenheid. Die meten we bij onze bewoners aan de hand van een uitgebreide vragenlijst, die we regelmatig opnieuw met hen doornemen. Stel dat een van onze bewoners zichzelf een drie op tien geeft voor bewegen, een laag cijfer dat hij graag wil optrekken naar een – voor zichzelf – aanvaardbare vijf. Wat kan hij doen om dat te bereiken? Drie keer per week een half uur wandelen is een goed begin. Zo tekenen we samen een leefpad uit, met prikkels die uitnodigen om tevredener te leven.

We leggen daarbij niet de klemtoon op wat niet meer kan – want dan kwijn je weg – maar op wat allemaal wél nog kan. En dat is vaak meer dan je denkt. Iemand die hoog zorgbehoevend is, kan gerust nog een babbeltje slaan, een stukje pianospelen, zingen, plezier maken … noem maar op.
Daar zijn we voortdurend mee bezig: mensen stimuleren tot een hogere tevredenheid in hun leven. Tevredenheid die ze zelf aangeven en aansturen, we verplichten hen nergens toe. Iedereen is baas over zijn eigen geluksgevoel."

Groeien in betekenis

"Eén van onze bewoners, professor Albert Soenen zaliger, creëerde op 94-jarige leeftijd samen met vijftien andere bewoners een vzw om een ruïne in het park om te vormen tot een kapel. Een geweldige onderneming. Zij bepalen het doel, zij maken het plan en werken de strategie uit, zij staan aan het roer. Wij faciliteren en begeleiden waar nodig. We zijn slechts op de achtergrond aanwezig. En zo heeft het bisdom onlangs een nieuwe kapel ingewijd op één van onze sites. De bewoners hebben dat verwezenlijkt. Zij bewijzen dat je betekenis en inhoud kan geven aan het leven, op eender welke leeftijd.

En meaningfulness, betekenisvolheid, is één van de belangrijkste menselijke behoeften. Wie betekenis toevoegt aan zijn leven, leeft voller en gelukkiger. Een doel in het leven verhoogt de levenskwaliteit aanzienlijk. En je hebt al begrepen dat levenskwaliteit één van onze grootste drijfveren is."

...

Het volledige verhaal van Jo? Dat leest u in het gratis boek 'Vele (om)wegen naar groei'. Downloaden is de boodschap!