Juwelier Eddy Heleven slachtoffer van sociale media-aanval

EddyHelevenWie een beetje actief is op Facebook en Twitter kon de afgelopen dagen niet naast de storm van verontwaardiging kijken over een gefilmd geval van verkeersagressie. Door een vergissing werd juwelier Eddy Heleven uit Hasselt onterecht als dader aanzien en aangevallen. UNIZO neemt het voor hem op en eist excuses.

De snelheid waarmee het filmpje online kwam is kenmerkend voor de huidige sociale mediacultuur... waarmee we duidelijk nog op een moreel verantwoorde manier moeten leren omgaan. Want met eenzelfde snelheid volgden de verwensingen aan het adres van de - vermeende - verkeersagressor, soms in heel agressieve bewoordingen.

Zo werden de sociale media een soort volkstribunaal, waarbij het wettelijke vermoeden van onschuld, tot bewijs van het tegendeel, flagrant werd geschonden. Slachtoffer was (en is nog altijd) zelfstandig juwelier en UNIZO-lid Eddy Heleven uit Hasselt. Hij werd ten onrechte voor de verkeersagressor uit het filmpje gehouden. Meteen na de eerste aantijgingen schreeuwde de man zijn onschuld uit. Maar de negatieve reacties aan zijn adres bleven nog geruime tijd aanhouden. Zo werden hijzelf, zijn familie én zijn reputatie als zelfstandig ondernemer publiekelijk aan de schandpaal genageld. En dat allemaal op basis van... een persoonsverwarring. Stof tot nadenken voor ons allemaal, en vooral voor al diegenen die ten onrechte een steen gooiden naar de juwelier.

UNIZO neemt het hierbij openlijk op voor juwelier Eddy Heleven en zijn familie en roept iedereen op tot een meer serene houding op de sociale media. Want zoals dit verhaal aantoont, kunnen we allemaal het slachtoffer worden van dit soort onterechte beschuldigingen, waarbij de schade des te groter is als het om ondernemers gaat, die de reputatie van hun zaak hoog te houden hebben. We roepen al wie Eddy Heleven via de sociale media heeft aangevallen hierbij op om via diezelfde kanalen openlijk hun excuses aan te bieden. Een kwestie van elementair fatsoen.

Wat als uw reputatie onterecht wordt geschaad via sociale media?

  • Net zoals bij onterechte aantijgingen via andere kanalen kan u een klacht indienen wegens laster en eerroof.
  • Daarnaast kan u zich in een aantal gevallen ook beroepen op de gebruiksvoorwaarden van, onder meer, Facebook. Daarin staat immers nadrukkelijk dat Facebook niet mag worden gebruikt om andermans rechten te schaden of de wet te overtreden. Worden uw rechten via Facebook geschaad, dan kan u een klacht indienen en Facebook vragen om de schadelijke inhoud te verwijderen. Hiervoor gaat u op de Facebookpagina naar 'Instellingen'. Daar kiest u voor 'een probleem rapporteren'

Ondernemers die, net als Eddy Heleven, het slachtoffer werden van onterechte negatieve publiciteit via sociale media, kunnen terecht bij het UNIZO Service Center, 7/7, 078 35 39 39, service@unizo.be.