Karel Van Eetvelt verduidelijkt zijn uitspraken over de vakbondsacties

U heeft vandaag ongetwijfeld mijn reactie op de aangekondigde vakbondsacties gehoord of gelezen. Het was een harde reactie en harde woorden zijn nooit de beste weg naar overleg daar ben ik me van bewust. Maar ze was niet uit de lucht gegrepen. Ze is een reactie op aanhoudend negatief gedrag van onze vakbonden tot groeiende frustratie van een groot deel van onze leden.

Vanaf dag één bestrijden de vakbonden de huidige regering.  Ministers en beleidsmakers die stuk voor stuk op democratische wijze verkozen zijn. Halve waarheden of hele leugens worden niet geschuwd om mensen tegen de regeringen op te zetten. Toch bleven we als UNIZO rond de tafel zitten en deden we pogingen om met de vakbonden gesprekken te voeren, zaken bespreekbaar te maken en akkoorden te sluiten. Tegenover het brede publiek en de regering blijven we de waarde van het sociaal overleg ook altijd verdedigen.

Het laatste jaar evenwel zonder resultaat: het Herenakkoord over de verduidelijkingen en afbakening van het stakingsrecht sprong af op de weigering verantwoordelijkheid te dragen. En afgelopen week werd de opstart over werkbaar en wendbaar werk door de vakbonden gewoon geweigerd “omdat ze de regeringen niet vertrouwen”. In plaats van overleggen gaan ze over tot harde acties, stakingen. Pure politieke stakingen dus.

Dat u als ondernemer en vele burgers, pendelaars, werkenden en studenten,  daar niet alleen het slachtoffer van bent maar ook gebruikt wordt als “gijzelaar” om de regeringen op andere gedachten te brengen is voor ons onaanvaardbaar. Akkoord, de vergelijking met terroristen is ongelukkig gekozen en had ik beter niet gemaakt. Maar de verontwaardiging over het “gijzelen” van de economie, bedrijven, ondernemers en burgers voor politieke doelen blijft.

Voor onze organisatie betekenen de aangekondigde acties voorlopig het einde van het sociaal overleg. Niet alleen hebben de vakbonden ons duidelijk gemaakt dat ze niet willen onderhandelen omdat ze deze regeringen niet vertrouwen. Bovendien willen ze via stakingsdruk hun gelijk halen. En onder chantage van stakingen onderhandelen doen we nooit.

We betreuren dat want overleg is de beste manier om in een periode van grote uitdagingen en maatschappelijke omwentelingen een land, een samenleving, een economie, de tewerkstelling vooruit te helpen.

Met vriendelijke groet,
Karel Van Eetvelt