Karl Verlinden volgt Flor Joosen op als nieuwe UNIZO-voorzitter

Flor_en_Karl_homeDe Algemene Vergadering van UNIZO verkoos zopas Karl Verlinden tot nieuwe nationale voorzitter. Bij de officiële functie-overdracht werd zijn voorganger, Flor Joosen, uitvoerig gehuldigd, in aanwezigheid van zijn familie, vrienden, ondernemers en prominenten.

Karl Verlinden is gedelegeerd bestuurder van Qualiphar, een Belgisch farmaceutisch familiebedrijf, gelegen in Bornem. Het bedrijf produceert geneesmiddelen die vrij in de apotheek verkrijgbaar zijn. Tot nu was Karl voorzitter van UNIZO Internationaal en UNIZO Antwerpen-Mechelen. Karl wil vooral voorzitter zijn van UNIZO als 'beweging'.

“UNIZO telt ruim 3.000 bestuurders, die zich elke dag vrijwillig en gratis voor onze organisatie inzetten. Samen met hen wil ik de werking van UNIZO verder uitrollen zodat we ondernemers nog beter kunnen ondersteunen”, zegt Karl Verlinden. Als ondernemer en werkgever verwacht hij dat de volgende regeringen werk maken minder belastingen, administratieve vereenvoudiging en lagere loonlasten. “Zelf hebben we omwille van de hoge loonlasten een deel van onze distributieactiviteiten in België moeten afbouwen. Hierdoor stellen we op die eenheid zo'n 20 mensen minder tewerk. Dit is bij mij zo, maar ook bij heel wat andere bedrijven. De impact van de loonkostenhandicap op de gehele Belgische tewerkstelling is dus enorm. Samen met UNIZO wil ik ervoor zorgen dat dit in de toekomst verandert”, aldus Karl Verlinden. Karl Verlinden is verkozen voor een termijn van 3 jaar, die verlengbaar is met maximaal 1 termijn.