KMO-Barometer UNIZO 3de kwartaal 2018: Optimisme overheerst, maar iets minder dan vorig kwartaal

KMO's blijven overwegend optimistisch over hun toekomst. Dat blijkt uit de KMO-Barometer van UNIZO voor het derde kwartaal van 2018. Met een globale score van 101,1, zit de KMO-Barometer nog altijd boven de 100-puntengrens. Een blijk van vertrouwen die intussen al aanhoudt sinds het tweede kwartaal van 2015. Goed nieuws dus, al zien we wel een lichte afname van dat vertrouwen ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar.

De achteruitgang van de KMO-Barometer manifesteert zich dit kwartaal in acht domeinen. Zo zijn de KMO's iets minder optimistisch over hun huidige werkvolume, hun huidige personeelsbestand en de rendabiliteit van hun bedrijf. Minder tevredenheid is er ook over de economie, het eigen bedrijf, de evolutie van het aantal problematische betalingen, het verwachte toekomstige werkvolume en de toekomstige rendabiliteit. Alleen waar het gaat over toekomstige tewerkstelling, zien we een lichte toename van het aandeel optimistische KMO-zaakvoerders.

Grote uitdaging die ook nu weer uit de KMO-Barometer naar voor komt, is de krapte op de arbeidsmarkt. Zo geeft 77,7 % een score van 6 tot 10 op de vraag 'In welke mate verwacht u problemen bij het vinden van geschikt personeel', op een schaal van 1 (geen problemen) tot 10 (veel problemen). 55 % ziet het vinden van geschikt personeel als een groot probleem (score van 8 op 10 of meer).

Wanneer we de deelindexen 'tevredenheid over het eigen bedrijf' en 'tevredenheid over de algemene economie' apart samenvatten onder de indicator 'ondernemerstevredenheid', zien we dat er tijdens het derde kwartaal van 2018 17,3 % meer tevreden dan ontevreden KMO-zaakvoerders zijn. Het ondernemesrvertrouwen omvat de deelindexen 'toekomstig personeelsbestand', 'toekomstig werkvolume' en 'toekomstige rendabiliteit'. Deze indexen geven weer hoe positief KMO's hierover gestemd zijn voor het volgende kwartaal. Er zijn 12 % meer positief gestemde KMO's dan negatief gestemde. Wel zien we voor het tweede kwartaal op rij een daling van deze verhouding. Van een topscore van 19,4 % in het eerste kwartaal van 2018 naar 12,0 % in het derde kwartaal.

U kan hier de volledige KMO-barometer voor het derde kwartaal van 2018 downloaden...

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E
filip.horemans@unizo.be