KMO-Barometer UNIZO 4de kwartaal 2020: Klim uit diep dal getemperd door tweede lockdown

De KMO-Barometer van UNIZO, de enige conjunctuurpeiling, specifiek bij Vlaamse zelfstandingen en kmo's, toont in het vierde kwartaal van dit jaar een nieuwe daling van het ondernemersvertrouwen, met een aandeel negatief gestemde ondernemers dat 14,13 procentpunt hoger ligt dan het aandeel positief gestemde (tegenover 10,30 procentpunt vorig kwartaal). Daarmee wordt de klim uit het dal in kwartalen twee en drie getemperd, na de meest dramatische KMO-Barometerscore ooit in het eerste kwartaal van dit jaar (sinds de eerste meting in 1987). De conjunctuurenquête werd afgenomen via Checkmarket, van 3 tot 17 december 2020. In totaal vulden 702 ondernemers uit diverse sectoren de bevraging in.

Barometer vierde kwartaal 2020Barometer indicatoren vierde kwartaal 2020

"We zien hier duidelijk de impact van de tweede lockdown", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Toch vertoont de nieuwste barometer ook tekenen van hoop. Zo gaan de indicatoren die peilen naar het toekomstig werkvolume (-2,05 procentpunt), personeelsbestand (-0,73 procentpunt) en rendabiliteit (+2,05 procentpunt) er op vooruit ten opzichte van het derde kwartaal. Het aandeel negatief gestemde ondernemers bij de eerste twee hier vernoemde indicatoren ligt hier beduidend lager dan bij de andere indicatoren. "Wat, naast een sprankel optimisme over de heropleving van de economie, wellicht ook te maken heeft met de positieve berichtgeving over de vaccins. Maar laat ons wel wezen: ondanks de verbetering zijn dit nog lang geen 'hoera'-scores."

De toegenomen hoop neemt overigens niet weg dat nog altijd zes van de negen indicatoren er op achteruit gaan ten opzichte van het vorige kwartaal. De grootste verslechtering zien we bij de indicatoren 'financiële situatie t.o.v. vorig kwartaal' (het saldo evolueert van -8,75 naar -31,09 procentpunt) en 'werkvolume t.o.v. vorig kartaal' (hier zien we een achteruitgang van +0,89 naar -19,50 procentpunt). Ook 'tevredenheid over de economie', 'tevredenheid over het bedrijf', 'personeel t.o.v. het vorige kwartaal' en 'problematische betalingen' evolueren negatief.

"Deze barometer toont eens temeer aan dat nog altijd heel veel kmo's in zwaar weer zitten", besluit Danny Van Assche, van UNIZO"Samen met hen hopen we op een snelle en succesvolle vaccinatiecampagne, waarna onze economie en bedrijven kunnen rechtveren. Maar intussen komt het er vooral op aan om zoveel mogelijk bedrijven, die voor de crisis gezond waren, hier doorheen te trekken. Met steunmaatregelen die ook in 2021 moeten blijven doorlopen en met extra maatregelen om ook de allerzwaarst getroffen sectoren overeind te houden."

UNIZO is in dat verband overigens erg opgetogen over de invoering van de zopas door de Vlaamse regering goedgekeurde Globalisatiepremie voor ondernemingen die in de laatste 3 kwartalen van 2020 minstens 70 of 90% omzetverlies leden. De steun bedraagt 10% van de omzet behaald in de laatste 3 kwartalen van 2019 met aftrek van de al ontvangen premies. Ook de verlenging van het Vlaams beschermingsmechanisme tot eind februari 2021 is volgens UNIZO een cruciale opsteker voor bedrijven in nood.

BestandDownload hier de KMO-Barometer-fiche...

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be