KMO-Barometer UNIZO noteert slechtste tevredenheidsscore sinds eerste metingen in 1987

De KMO-Barometer van UNIZO, de enige conjunctuurpeiling, specifiek bij Vlaamse zelfstandingen en kmo's via CheckMarket, toont voor het afgelopen kwartaal het meest sombere resultaat sinds het begin van de metingen in 1987. Het aandeel ontevreden gestemde ondernemers ligt maar liefst 37,72 procentpunten hoger dan het aandeel tevreden ondernemers. Een vrije val ten aanzien van het vierde kwartaal van 2019, toen het aandeel gelukkige zelfstandigen en kmo's toch nog 3,35 procentpunt hoger lag dan het aandeel ongelukkige. "Het geeft aan hoezeer deze crisis bij onze ondernemers door merg en been snijdt", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

barometer

Deze fors negatieve tendens komt tot uiting bij alle indicatoren (tevredenheid over het bedrijf, tevredenheid over de economie, het werkvolume in de toekomst, het werkvolume ten opzichte van vorig kwartaal, de rendabiliteit in de toekomst, de rendabiliteit ten opzichte van vorig kwartaal, het personeel in de toekomst, het personeel ten opzichte van vorig kwartaal en problematische betalingen).
Met als uitschieters de rendabiliteit ten opzichte van vorig kwartaal (- 64,63 procentpunten), de tevredenheid over de economie (-61,67 procentpunten) en het werkvolume ten opzichte van vorig kwartaal (-58,72 procentpunten). Relatief gezien iets minder slechte (maar nog altijd uiterst negatieve) scores zien we bij de indicatoren personeel in de toekomst (-16,60 procentpunten) en personeel ten opzichte van vorig kwartaal (-58,72 procentpunten).

nieuwegrafiek

Sectorale verschillen
Focussen we specifiek op de deelsectoren kleinhandel en industrie, dan is de gemiddelde score over alle indicatoren, nog aanzienlijk slechter dan de -37,72 procentpunten voor de ganse populatie: respectievelijk -45,13  en -44,14 procentpunten. De dienstensector doet het eveneens bijzonder slecht, met -38,15 procentpunten. Bij de bouw is dat - 31,90 en de vrije beroepen -26,55 procentpunten.

"Achter al deze harde cijfers gaan talloze verhalen schuil van ondernemers in zwaar stormweer", besluit Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Als onze KMO-Barometer hier iets scherp stelt, dan is het wel de dringende nood aan een concreet perspectief onder de vorm van een snelle heropstart van onze economie. Alle ondernemingen waar de social distancing gewaarborgd kan worden, moeten op korte termijn hun activiteiten kunnen hervatten. Uiteraard met volle toepassing van de veiligheidsmaatregelen. Maar zonder hoop is er ook geen leven. Er moet nu dus echt wel iets gaan gebeuren."

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de coronacrisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Coronalijn, op het nummer 0800 20 750, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

Bekijk ook het UNIZO Coronajournaal op www.unizo.be/unizojournaal.
 
Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona