KMO-Barometer UNIZO toont duidelijke verbetering ten opzichte van vorig kwartaal, "De kentering is ingezet, maar de meeste ondernemers zitten nog heel diep"

De KMO-Barometer van UNIZO, de enige conjunctuurpeiling, specifiek bij Vlaamse zelfstandingen en kmo's, toont in het tweede kwartaal van dit jaar een duidelijke verbetering ten opzichte van het dramatische eerste kwartaal, met een aandeel somber gestemde ondernemers dat nog "slechts" 15,21 procentpunten hoger ligt dan het aandeel positief gestemde ondernemers. Toch behoort deze kmo-barometer nog altijd tot de meest sombere uit de UNIZO-geschiedenis. "Vergeet niet dat het aandeel gelukkig gestemde ondernemers in het vierde kwartaal van 2019 nog 3,35 procentpunten hoger lag dan het aandeel ongelukkige", benadrukt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Om de huidige score helemaal in perspectief te plaatsen: de kmo-barometer voor het eerste kwartaal van dit jaar toonde het allerslechtste resultaat sinds het begin van de metingen in 1987, met een aandeel ontevreden gestemde ondernemers dat toen maar liefst dat toen maar liefst 37,72 procentpunten hoger lag dan het aandeel gelukkige zelfstandigen. "We zien in de toch significante verbetering voor het tweede kwartaal onder meer het effect van de heropening van de kleinhandel non-food en de horeca", verduidelijkt Danny Van Assche. De conjunctuurenquête werd afgenomen van 15 tot 19 juni 2020. In totaal vulden 775 ondernemer uit diverse sectoren de bevraging via CheckMarket in. Ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar daalde het gemiddeld aandeel negatief gestemde ondernemer over alle indicatoren heen van 49,37% naar 33,32%. Het aandeel positief gestemde steeg van 11,65% naar 18,11%.

KMO-Barometer tweede kwartaal 2020

 

Alle indicatoren gaan erop vooruit ten opzichte van het vorige kwartaal. De grootste verbetering zien we bij de indicator ‘werkvolume actueel’: het saldo evolueert van -58,72 procentpunten in het eerste kwartaal van 2020 naar -18,58 procentpunten in het tweede kwartaal. De heropening van de detailhandel non-food en horeca zal hier een belangrijke factor zijn. Dit zien we ook terugkomen bij de indicator ‘tevredenheid over het eigen bedrijf’. Deze indicator is de enige waarbij het aandeel positief gestemde ondernemers en kmo’s groter is dan het aandeel negatief gestemde. Het gevolg is dat deze indicator als enige een positief saldo optekent (5,68 procentpunten).

Bij de indicator ‘tevredenheid over de economie’ zien we het grootste aandeel negatieve gestemde ondernemers en kmo’s (54,5 procentpunten). Met slechts 6,1 procentpunten positief gestemde is het saldo van -48,4 procentpunten het laagst van alle indicatoren. Ook de indicatoren ‘rendabiliteit t.o.v. vorige kwartaal’ (saldo van -30,19 procentpunten) en ‘problematische betalingen’ (saldo van -20,65 procentpunten) blijven precair.

KMO-Barometer per indicator tweede kwartaal 2020

 

Sectorale verschillen
Als we kijken naar de barometerwaarden voor vijf sectoren, namelijk bouw, kleinhandel, diensten, vrije beroepen en industrie, dan zien we in elke sector dat het aandeel negatief gestemde ondernemers en kmo’s groter is dan het aandeel positief gestemde. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2020 zien we in het tweede kwartaal 2020 de grootste verbetering in de sector kleinhandel (van -45,13 procentpunten naar -10,57 procentpunten).

KMO-Barometer per sector tweede kwartaal 2020
"De kentering is ingezet maar de meeste ondernemers zitten nog heel diep", besluit Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "De inhoud en impact van een allesomvattend, post-corona-relanceplan en -beleid zullen nu cruciale factoren zijn voor de snelheid en de mate van herstel van onze bedrijven en onze economie. De zichtbare verbetering van het aandeel ondernemers dat weer wat meer vertrouwen heeft, is alvast een teken van hoop. Het toont ook de veerkracht en weerbaarheid van onze zelfstandigen en kmo's, die elk nieuwe kans met beide handen aangrijpen om er zich opnieuw aan op te trekken. Een krachtdadige regering die met volle bevoegdheden dat vertrouwen verder aanwakkert en versterkt is wat onze bedrijven nu prioritair nodig hebben."

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de coronacrisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Coronalijn, op het nummer 0800 20 750, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

Bekijk ook het UNIZO Coronajournaal op www.unizo.be/unizojournaal.
 
Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona