KMO-Rapport UNIZO, UCM en Graydon: "Investeringshonger Vlaamse KMO's piekt"

Het gaat goed met de financiële gezondheid van de KMO's. Dat blijkt uit het KMO-Rapport van UNIZO, UCM en bedrijfsinformatiespecialist Graydon. Het eigen vermogen van de KMO's neemt verder toe en dat vertaalt zich, althans in Vlaanderen, in een opvallende investeringsappetijt, die we al in jaren niet meer gezien hebben. "De investeringshonger ligt in Vlaanderen momenteel zelfs hoger dan in 2007, het jaar voor de crisis. Maar anderzijds potten de KMO's massaal cash geld op. Er blijft dus nog heel wat investeringspotentieel voor het grijpen", zegt Eric Van den Broele, senior manager Research&Development bij Graydon. "Het komt er nu op aan die investeringsappetijt te verzilveren en verder aan te zwengelen", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, "Een aantal maatregelen uit het zomerakkoord, zoals de belastingverlaging, zorgen alvast voor extra zuurstof in de nabije toekomst. Dit is bovendien het momentum voor wie zijn investeringen deels met eigen, deels met vreemd vermogen wil financieren. De rente staat momenteel nog historisch laag, terwijl daar binnen afzienbare tijd verandering in zou kunnen komen. Nu moet het dus gebeuren."

Slechts 10 % in financiële gevarenzone, maar Brussel hingt achterop
Nationaal bekeken bevindt momenteel slechts 10 % van de KMO's zich in de financiële gevarenzone, een halvering ten opzicht van het jaar 2000. Alleen Brussel scoort hier nog beduidend slechter met, op vandaag, nog altijd 22 % van de ondernemingen in slechte financiële papieren, zij het tegenover 33 % in 2000. Maar gemiddeld genomen is dus 90 % van de KMO's financieel relatief tot zeer gezond. Het optimisme dat daaruit voortvloeit, kwam eerder ook al naar voor in de UNIZO-KMO-barometer en in de barometer van de Nationale Bank van België. Maar ondanks die comfortabele liquiditeitspositie nam het aantal laattijdig en helemaal niet betaalde facturen toe. Wat UNIZO andermaal doet pleiten voor een verstrenging van de wetgeving, met een maximum betalingstermijn, inclusief verificatieperiode, van 60 dagen.

Meer investeren in financiële en managementskills
Ook moet er volgens UNIZO dringend werk worden gemaakt van sterke(re) alternatieven voor de afschaffing van het attest bedrijfbeheer, vanaf 1 september 2019, zodat ook in de toekomst de financiële gezondheid van onze KMO's verstevigd kan worden. "Het netto rendement van het eigen vermogen ging er sinds de crisis weliswaar op vooruit, maar haalt nog altijd niet het niveau van het pre-crisisjaar 2007", stelt Danny Van Assche vast, "Onze KMO's, klein en groot, moeten via opleidingen en coaching versterkt worden in hun financiële en managementskills, zodat ze hun rendabiliteit verder kunnen opkrikken. Die opleidingen moeten vanzelfsprekend op een veel hoger niveau staan dan wat nu via het attest Bedrijfsbeheer wordt verwacht", aldus nog Danny Van Assche, "Als werkgeversorganisatie willen we hier uiteraard zelf ook een actieve rol in spelen. Weerbare en competente ondernemers die met kennis van zaken investeren in de toekomst van hun bedrijf, van onze welvaart en onze economie, daar is het ons om te doen."

Geen liquiditeits- maar competentieschaarste
Tot slot wijst Danny Van Assche op de remmende factor die het gebrek aan geschikte extra arbeidskrachten heeft op de investerings- (lees: uitbreidings)plannen van heel wat KMO-zaakvoerders. "Wat baten investeringen als de vacatures die daaruit voortvloeien maar niet ingevuld geraken? Niet de liquiditeits- maar de competentieschaarste speelt heel wat groei-KMO's parten."

17 % meer Vlaamse KMO's sinds 2007
Intussen blijven we wel volop een land van kleine maar gedreven zelfstandige ondernemers. Zo werkt nog altijd 90 % van de Vlaamse KMO's (vrije beroepers inbegrepen) zonder personeel. In Wallonië en Brussel loopt dit aandeel zelfs op tot 92 %. Het aantal Vlaamse KMO's groeide sinds 2007 met 17 % naar in totaal 614.928. Of 56 % van de, afgerond, 1.100.000 Belgische KMO's. Vlaanderen telt ongeveer evenveel vennootschappen als eenmanszaken. De diensten, de bouw en de industrie vormen in Vlaanderen de klassieke top 3. Wallonië telt meer industriële dan bouwbedrijven. In Brussel bekleedt de detailhandel een prominente derde plaats. 1 op 4 Belgische KMO-vennootschappen is jonger dan 5 jaar, 1 op 5 is tussen 5 en 10 jaar actief. Meer dan de helft is ouder dan 10 jaar.

Bekijk hier het integrale KMO-rapport.

Meer weten: Contacteer UNIZO-persverantwoordelijke Filip Horemans
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be