Koepelvereniging voor de eventsector, Conferation Events, sluit samenwerkingsovereenkomst met UNIZO: "We hebben nood aan een eigen Paritair Comité."

Confederation Events (CE), de zopas opgerichte koepel met daarin de beroepsverenigingen BESA (toeleveranciers voor de eventsector) en Febelux (organisatoren en dienstverleners), sloot vanmorgen een samenwerkingsovereenkomst met UNIZO. Hoofddoel van CE is de oprichting van een nieuw Paritair Comité voor de eventsector. "We moeten meer zichtbaar en herkenbaar worden als een volwaardige eigen sector, over alle diversiteit heen", aldus Juul Van Gils, bestuurder namens CE. De krachten bundelen, meer eenheid creëren en een duidelijke vertegenwoordiger hebben ten aanzien van de beleidsmakers, zijn de aansluitende ambities. BESA en Febelux maken overigens, net als sectororganisatie BECAS (cateringbedrijven),  deel uit van een sectorale task force waar, onder impuls van federatie ACC Belgium (communicatiebedrijven), wordt gewerkt aan een nog bredere, gezamenlijke belangenbehartiging.  UNIZO engageert zich in de samenwerkingsovereenkomst om CE bij het doorlopen van dit traject te ondersteunen en begeleiden met haar expertise. Daarnaast zullen de vele freelancers binnen de sector onder meer volop gebruik kunnen maken van het aanbod vanuit de UNIZO-freelancerswerking.

"De eventsector is bijzonder groot, maar ook heel divers. Daardoor opereren we momenteel in te veel te gespreide slagorde opereren en klinken we ook onvoldoende als één stem ten aanzien van de beleidsmakers. Een doelgericht overheidsbeleid, op maat van onze sector en bedrijven voeren is in de huidige omstandigheden dan ook erg moeilijk, voelen we sinds het uitbreken van de coronacrisis bijzonder scherp aan", legt Emile de Cartier, voorzitter van Confederation Events uit. "We moeten ons meer en beter verenigen, en tot een gemeenschappelijke noemer komen voor de verschillende beroepen binnen onze sector. Hét middel om daartoe te komen is volgens ons de oprichting van een eigen Paritair Comité, dat ons op de kaart zet. De oprichting van Confederation Events staat geheel in functie hiervan. We rekenen op de inzet van UNIZO om onze ambitie te realiseren."

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO: "Bij UNIZO zien en beseffen we heel goed dat de eventsector bijzonder zwaar getroffen wordt door de coronacrisis. Veerkracht, creativiteit en inzet vormen de krachten van deze sector. Maar de versnippering van die krachten over een breed scala van beroepen, van cateraars over organisatoren, podiumbouwers, technici tot onthaalmedewerkers... maakt de sector ook extra kwetsbaar, zeker wanneer er gezamenlijke belangen moeten worden verdedigd en de sector met één stem moet worden vertegenwoordigd. Met onze expertise bij UNIZO, als verdediger van een grote diversiteit aan ondernemers en sectoren, gaan we Confederation Events ondersteunen en begeleiden naar die gemeenschappelijke noemer, of Paritair Comité, die de sector wil realiseren."

Op de foto (v.l.n.r.): Tia Broodcoorens, Juul Van Gils, Danny Van Assche, Bart Van Den Daele en Emile de Cartier

Confederation Events

Over Confederation Events:
Confederation Events is de koepel van de sectorfederaties BESA en Febelux. Samen vertegenwoordigen ze circa 300 bedrijven en freelancers uit de eventsector, actief in diverse beroepen, waaronder video-, geluids- en lichtspecialisten, freelancers, cateraars, standenbouwers, onthaalmedewerkers, firma's in beveiliging en toegangscontrole...
De evenementensector in België verwacht door de coronacrisis een omzetverlies van 54% in 2020 ten opzichte van 2019. Organisatoren van evenementen schatten het verlies op 1,3 miljard euro. Toeleveranciers van evenementen verwachten meer dan 3,6 miljard euro te verliezen. Dat blijkt uit een nationale bevraging van het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool (KdG) op initiatief van Experience Magazine en de federaties ACC Belgium, BESA, BECAS en Febelux en met ondersteuning van Toerisme Vlaanderen en EventFlanders.

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de coronacrisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Coronalijn, op het nummer 02 21 22 678, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

Bekijk ook het UNIZO Coronajournaal op www.unizo.be/unizojournaal.
 
Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona