Komt u in aanmerking voor door UNIZO bedongen SABAM-korting? Vraag ze binnen de 15 dagen aan!

Wanneer u een fitness- of wellnesscentrum runt, een taxi- of autocarbedrijf, een kapperszaak of ander niet medisch contactberoep, komt u door toedoen van UNIZO in aanmerking voor een aanzienlijke korting op uw SABAM-factuur. Normaal gezien ontving u hierover een infobrief van Unisono, de beheersmaatschappij die de SABAM-auteursrechten int, naast de uitvoerdersrechten. Lees deze brief aandachtig. Want om de korting te krijgen, moet u ze zelf aanvragen en dat BINNEN DE 15 DAGEN. Aanvragen kan via de link in de brief of via de QR-code. Verloor u de brief uit het oog? Geen nood, u kan hem hier opnieuw downloaden. Doe het nu meteen en laat die korting niet schieten! 

Hoeveel korting u precies krijgt, hangt af van uw periode van inactiviteit. Runt u, bijvoorbeeld, een fitness- of welness-zaak, of staat u op kermissen, dan mag u uitgaan van  een korting die overeenkomt met 4 maanden bijdrage. Als kapper of andere niet-medische contactberoepenr,  autocar- of taxi-ondernemer krijgt u 3 maanden korting. De horecasector onderhandelde een eigen regeling  met Sabam.

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO: "We zijn erg tevreden over het constructieve verloop en de uitkomst van de onderhandelingen met Sabam. Tegelijk willen we ook de federale overheid, en in het bijzonder bevoegd minister Pierre-Yves Dermagne bedanken voor het ondersteuningsbudget aan auteurs en uitvoerders, waarvan ook een stuk werd gereserveerd om deze korting mogelijk te maken."

De SABAM-korting samengevat:

  • 4 maanden korting voor fitnesscentra, welnesscentra en de foorreizigers
  • 3 maanden korting voor de kappers en andere niet-medische contactberoepen, taxi’s en autocars

Zolang de onderhandelingen liepen, werd het uitsturen van nieuwe Unisono-facturen (met daarin de Sabam-aanrekening voor auteursrechten, naast de aanrekening van uitvoerdersrechten) opgeschort. Nu het akkoord rond is, ontvangen bedrijven uit de betrokken sectoren een brief van Unisono, waarin de regeling wordt uitgelegd en waarin de nieuwe factuur wordt aangekondigd. Via een link in die brief, of via de QR-code op de brief, kunnen ondernemers online hun korting aanvragen. Die wordt dan meteen in mindering gebracht van de daaropvolgende factuur. OPGELET: De korting moet wel binnen de 15 dagen worden aangevraagd. Wie die datum uit het oog verliest, ontvangt een te betalen factuur aan 100%. Maar in een begeleidende brief wordt alsnog de kans geboden om via een link het kortingbedrag terug te vorderen.

Bekijk hier de brief van Unisono met uitleg over de korting en de manier om die onmiddellijk aan te vragen.
Bekijk hier de tekst van Unisono met antwoorden op de meest gestelde vragen.

    Naast een aanvraag voor de korting voor het luik Sabam, kan men desgevallend ook een toepassing vragen van het seizoenstarief voor het luik ‘billijke vergoeding’ op de Unisono-factuur.

    Meer over: Corona
    Thema: Actueel