Krapte noopt rekruteerders vaak tot verkeerde aanwervingsbeslissingen

Dat blijkt uit een wereldwijde studie van HR-adviseur Hay Group bij meer dan honderd rekruteerders. Een kwart van de bevraagden (26%) ontvangt jaarlijks tussen de 10.000 en 20.000 sollicitaties, maar slechts 12% van de sollicitanten beschikt over het juiste profiel of competenties voor de functie waarvoor ze solliciteren.
62% van de rekruteerders heeft dan ook moeite om de juiste kandidaat te vinden voor een openstaande vacature. Om een vacature alsnog in te vullen, geeft 37% toe bewust kandidaten aan te werven die niet geschikt zijn voor de functie.
Maar dit leidt alleen maar tot een vicieuze cirkel. Bij meer dan de helft van de bevraagde bedrijven ligt het personeelsverloop hoger dan 20%. 17% van de rekruteerders geeft aan dat medewerkers vertrekken in de eerste zes maanden.

Nog eens 31% verlaat de werkgever voor het einde van het tweede jaar. Een kwart blijft langer dan twee jaar bij hun werkgever. Bijna de helft geeft aan dat personeel vertrekt, omdat de verwachtingen van het werk niet overeenkomen met de werkelijkheid.

 

Bron: HR Square