Laat u niet vangen door nepfactuur van Scarlet

UNIZO heeft een aantal klachten ontvangen van ondernemers over een mail van Belgacom-dochter Scarlet. Daarin vraagt Scarlet zijn klanten een openstaande factuur te betalen. UNIZO raadt aan niet op de mail in te gaan. We kregen namelijk de bevestiging dat het een poging tot oplichting is en dat de mail helemaal niet door Scarlet verstuurd werd. Opvallend detail: de mails vermelden allemaal hetzelfde factuurnummer.

Wie de mail krijgt, kan een klacht indienen bij de federale overheidsdienst Economie. Een klacht indienen bij de politie heeft weinig zin zolang u de nepfactuur niet betaalde.

De nepmail in kwestie ziet er zo uit:

|Factuurnummer: 0018912161|  |Datum: 18-01-2014|  |Betreft: Overschrijding data limiet|

 

Geachte Scarlet-klant,

 Ondanks onze eerdere herinneringen hebben wij van u nog geen betaling ontvangen. 

Wij stellen u thans nog eenmaal in de gelegenheid het verschuldigde bedrag van  52,50 uiterlijk binnen een termijn van drie werkdagen te voldoen. 
Doordat het automatische incasso het bedrag niet van uw rekening kon afschrijven, verzoeken wij u te betalen met de zogeheten 3V Card Voucher.

U betaalt vooraf de waarde van uw voucher, daarna ontvangt u een 19-cijferige code waarmee u via onze website kan betalen.

3V Voucher kopen

Wanneer u de 3V Voucher heeft betaald en de 19-cijferige heeft ontvangen, dient u deze code te activeren. 

Activeer uw 3V Voucher

Zodra u de 19-cijferige code heeft geactiveerd, dan kunt u deze mail uiteraard als niet verzonden beschouwen.

Indien wij de 19-cijferige code niet binnen de door ons gestelde termijn van u ontvangen, dan zien wij ons genoodzaakt de vordering uit handen te geven aan onze gerechtsdeurwaarders. 
Een incassobureau kan geen beslag leggen op uw goederen, maar een deurwaarder kan dit wel. Alle hieruit voortkomende kosten zullen voor uw rekening komen.

Hoogachtend,

Scarlet telecommunicatieprovider 

Afdeling factuur en betaling