Langer werken onvermijdelijk

pensioen“Langer werken is de enige manier om de vergrijzing op te vangen en onze pensioenen te blijven garanderen”, reageert UNIZO-topman Karel Van Eetvelt op het voorstel van de regeringsonderhandelaars over het optrekken van de pensioenleeftijd. De ondernemersorganisatie benadrukt het volledige regeerakkoord te willen afwachten voor een definitieve reactie.

Zelfstandigen geven volgens UNIZO alvast het goede voorbeeld. Zo blijkt uit een rondvraag van UNIZO bij 581 ondernemers dat 1 op 3 ondernemers nu al verder wil werken na de pensioenleeftijd. Bijna de helft zegt sowieso pas op 65 jaar met pensioen te gaan. “Om de pensioenen te kunnen financieren, moet elk van ons meer jaren effectief werken en bijdragen betalen”, besluit UNIZO. Een combinatie van maatregelen, meer jaren effectief werken en het verminderen van gelijkgestelde periodes waarin men pensioenrechten opbouwt zonder te werken, kan hiertoe bijdragen.   

Volgens UNIZO is een basispensioen belangrijk “omdat wie een volledige loopbaan werkt, recht heeft op een goede bestaanszekerheid via het wettelijk pensioen”. Dit draagt bovendien bij aan het op peil houden van de bestedingen op de binnenlandse markt.