Let op voor reclameronselaars en phishing

De UNIZO-Ondernemerslijn krijgt de laatste dagen veel oproepen van ondernemingen die zijn aangeschreven door een nieuwe reclameronselaar of een zogenaamde overheidsdienst. Er komen ook heel wat meldingen binnen van frauduleuze statutenwijzigingen via de KBO.

Wij geven u daarom de raad om de komende weken regelmatig uw statuten na te kijken in de KBO. Wees bovendien steeds aandachtig wanneer u brieven ontvangt waarin u om een betaling wordt gevraagd. Of wanneer u e-mails toegestuurd krijgt met daarin een link naar een valse webpagina waarin u al uw persoonlijke of bedrijfsgegevens moet invullen. Die kan de fraudeur dan gebruiken om toegang te krijgen tot uw bankrekening. Zorg ervoor dat u zeker bent van de authenticiteit van zo’n brief of e-mail. Let erop dat dergelijke brieven in de omloop zijn en ga er in geen geval op in.

Wij werden attent gemaakt op de volgende drie fenomenen:

Er is een brief in de omloop die zogezegd uitgaat van de Federale Ondernemingsdienst Consumentenzaken, waarin u gevraagd wordt al uw bedrijfsgegevens in een online document op de website www.fodconsumentenzaken.be in te vullen. Ga daar niet op in. Het gaat niet om een officiële dienst. De brief gaat niet uit van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, waar ook consumentenbescherming onder valt. Klik dus niet door naar het online document en vul geen bedrijfs- of andere gegevens is. Heeft u ook zo’n brief ontvangen? Leg dan klacht neer bij de lokale politie en bij de FOD Economie (http://economie.fgov.be/nl/geschillen/klachten/waar_hoe_klacht_indienen/).

Hier vindt u een voorbeeld van de brief.

SPRN-BXL-2-15071712400_0001De reclameronselaar, Uitgeverij Hostyn, vraagt u in een brief om te betalen voor uw vermelding in de online bedrijvengids aan de hand van een bijgevoegd overschrijvingsformulier. Het blijkt echter niet om een uitgeverij, maar om een horecazaak in Kortrijk te gaan. Ga ook op deze brief niet in. Het bedrijf werd intussen toegevoegd aan de zwarte lijst van de FOD Economie. Zodra u ook maar het geringste vermoeden heeft dat u slachtoffer bent van een reclameronselaar, moet u uw bank daarvan op de hoogte stellen. Uw rekening wordt dan onmiddellijk en hopelijk nog net op tijd geblokkeerd.

Klik op de afbeelding links voor een duidelijkere foto van de brief.

De UNIZO Ondernemerslijn kreeg de voorbije dagen ook verschillende meldingen van frauduleuze statutenwijzigingen via de KBO. Een onbekende bende legt zonder medeweten van de betrokken vennootschap een valse statutenwijziging voor aan de griffie van de rechtbank van koophandel waarin ze één van hun leden tot zaakvoerder benoemt en hem machtiging geeft over de rekeningen. Die valse statutenwijziging wordt vervolgens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waardoor de fraudeur vrij spel krijgt om geld van de rekening van de vennootschap af te halen.

Moest u merken dat u slachtoffer bent geworden, leg dan onmiddellijk klacht neer bij de lokale politie, en contacteer uw bank. Contacteer daarnaast ook de KBO zelf (helpdesk.kbo@economie.fgov.be of 0800 / 120 33) om te bekijken welke stappen u kan ondernemen om de onterechte publicatie te wijzigen.

UNIZO is momenteel in bespreking met verschillende stakeholders om de procedure rond het inbrengen van gegevens in de KBO te wijzigen, zodat dergelijke fraude onmogelijk wordt.

Voor al uw verdere vragen, kan u contact opnemen met UNIZO Ondernemerslijn op ondernemerslijn@unizo.be of 0800 20 750.

Meer over: Reclameronselaars