Loonakkoord: "Goed dat de loonmarge van 0,4% wordt bevestigd"

De regering heeft een concreet kader vastgelegd voor het loonakkoord, een goede basis volgens UNIZO voor een hernieuwd overleg binnen de Groep van 10. Dit bemiddelingsvoorstel past binnen de uitvoering van de loonwet. Als de sociale partners hierover geen akkoord vinden in de Groep van Tien zal de regering volgens dit akkoord de maximale loonnorm vastleggen. Wat moet jij weten als ondernemer?

loonakkoord

Loonakkoord: Wat moet jij weten als ondernemer?

 • De loonmarge van 0,4 % (bovenop de index van 2,8%) blijft. Dat wil zeggen dat de lonen niet hoger zullen stijgen dan het plafond van 0,4%. Zo komt het concurrentievermogen van jouw bedrijf niet in het gedrang!
 • Heeft jouw onderneming goede economische resultaten behaald tijdens de crisis, dan kunnen jouw medewerkers een nettopremie tot maximaal 500 euro krijgen.
  • Je beslist zelf binnen jouw bedrijf wat mogelijk is, en hoeveel de premie bedraagt; in overleg met de medewerkers. 
  • De premie moet worden uitgereikt voor 31 december 2021.
  • De premie zal de vorm aannemen van een consumptiecheque.
 • De regering wil ook het minimumloon verhogen

 

Waar heeft UNIZO voor geijverd? 

 • Loonnorm van 0,4%

Voor UNIZO was het belangrijk dat er niet aan de loonnorm werd geraakt. Dankzij de loonwet van 1996 wordt de maximale loonsstijging bepaald op basis van die in onze buurlanden. Als kmo loop je dus niet het risico dat je door de stijging van de lonen in ons land, je klanten kwijtspeelt aan onze buurlanden omdat zij lagere loonkosten moeten betalen.

 • Coronapremie 

UNIZO ging ermee akkoord dat een beperkte groep ondernemingen die het goed hebben gedaan, een bijkomende premie konden geven. Maar voor ons was het onaanvaardbaar dat dit op sectoraal niveau afgesproken zou kunnen worden. Wordt zo'n premie beslist binnen een Paritair Comité, dan moeten alle bedrijven die onder dat Paritair Comité vallen verplicht de premie aan hun werknemers geven. Zelfs als jouw onderneming daar de financiële middelen niet toe heeft. Je mag dus zelf binnen jouw bedrijf beslissen wat je met de premie doet. 

Let wel! het gaat om de mogelijkheid tot een extra premie enkel in ondernemingen die het goed deden. Nu reeds opperen sommige vakbonden om deze premie ook in de sectoren te bespreken, maar dit strookt duidelijk niet met de tekst van het akkoord.

Welke zijn de verdere stappen voor UNIZO?

 • De concrete loonstijging moet niet in alle sectoren en bedrijven 0,4 % bedragen. Sectoren zullen hierover verder moeten onderhandelen en kunnen een lagere loonmarge afspreken.
 • De sociale partners worden uitgenodigd verder te onderhandelen over andere thema’s, zoals minimumlonen, eindeloopbaan, tweede pijler en overuren.  Hoewel daar nog een aantal gevoelige punten bij zitten, wordt de verantwoordelijkheid aan de sociale partners overgelaten én is de regering bereid om ook te ondersteunen.
 • Dat de regering nu ook de minimumlonen wil verhogen vinden we bij UNIZO gevaarlijk. Het gaat om jobs in jouw bedrijf met een beperkte economische toegevoegde waarde, die dreigen te sneuvelen wanneer ze te duur zouden worden. We willen wel het engagement nemen om dat in de toekomst samen met de vakbonden te bekijken, maar nu loonsverhogingen doorvoeren in sectoren die het op dit moment heel moeilijk hebben (taxibedrijven, ...) is nefast.

UNIZO in de media over het loonakkoord

"Opluchting aan de kant van de werkgevers"

"Dit is een voorstel dat een goede basis is om opnieuw rond de tafel te gaan zitten. Het legt nu heel duidelijk vast dat de maximale loonsstijging 0,4% is. Dat was belangrijk voor UNIZO."

Bron: VRT Journaal

Danny Van Assche op HLN Live over het loonakkoord

"De regering wil ook het minimumloon verhogen. Dat vinden we bij UNIZO gevaarlijk. We willen het engagement nemen om dat in de toekomst samen met de vakbonden te bekijken, maar nu loonsverhogingen doorvoeren in sectoren die het op dit moment heel moeilijk hebben (taxibedrijven, ...) is nefast."

Loonakkoort UNIZO

Vakbonden absoluut niet tevreden over loonakkoord: “Werknemers overgeleverd aan de goodwill van de werkgever? Niet meer van deze tijd”

"De coronapremie van maximaal 500 euro “is op zich een fors bedrag”, maar de UNIZO-topman vindt het belangrijk dat het niet de volle 500 euro hoeft te zijn, en dat die op bedrijfsniveau wordt onderhandeld. “Negentig procent van de bedrijven heeft het slecht gedaan, het is belangrijk dat zij niet worden gedwongen iets te doen wat niet kan”, aldus Van Assche, die het woord “billijk” in de mond neemt."

Bron: Het Nieuwsblad

loonakkoord UNIZO

"UNIZO en ABVV lijnrecht tegenover elkaar"

"UNIZO maakt zich wel zorgen over de minimumlonen. Van Assche waarschuwt dat die in ons land best wel hoog liggen in vergelijking met de rest van Europa. Bovendien duiken ze vooral op in de sectoren die zwaar getroffen zijn."

Bron: De Tijd

loonakkoord UNIZO Radio 1

"UNIZO over loonakkoord: "Belangrijkste is dat norm van 0.4% behouden is"

"Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder bij zelfstandigenorganisatie Unizo, is blij dat er een akkoord en reageert tevreden op het feit dat de loonnorm behouden blijft."

Bron: De Ochtend, Radio 1

Steun voor het loonakkoord uit alle provincies

loonakkoord ondernemer

loonakkoord unizo

loonakkoord unizo

loonakkoord unizo

loonakkoord unizo