Loononderhandelingen afgesprongen. Staking dreigt...

Zoals je misschien al via de media vernam, hebben de vakbonden de onderhandelingen over een nieuw loonakkoord stopgezet. Ze verwijzen daarbij naar de loonnormwet die volgens hen te weinig ruimte zou laten voor loonversverhogingen. UNIZO vindt dit, net als de andere werkgeversorganisaties, onbegrijpelijk.

De loonnormwet, die trouwens ook al gold bij het vorige interprofessioneel akkoord, is er niet zomaar. Ze moet loonontsporingen, zoals die zich in het verleden meermaals voordeden, verhinderen en zorgt ervoor dat lonen bij ons niet sneller stijgen dan die in onze buurlanden. Dankzij die loonnorm verkleinde onze loonkostenhandicap, groeide de competitiviteit van onze ondernemingen en konden jullie meer jobs creëren. De loonnormwet doet trouwens net wat de vakbonden vragen, namelijk de loonontwikkeling in gelijke tred houden met onze economische ontwikkeling. Dat de vakbonden dit nu op de helling willen zetten is voor ons moeilijk te vatten.

Als werkgevers zijn we op een heel constructieve manier aan deze onderhandelingen begonnen. We waren en blijven graag bereid om samen met de vakbonden na te denken over manieren om het noodzakelijke concurrentievermogen van onze bedrijven te verzoenen met meer koopkracht voor de werknemers. Maar dan moeten de vakbonden wel opnieuw mee aan tafel komen.

Intussen kondigden de vakbonden een stakingsdag aan op 13 februari. Wat ons betreft een contraproductief initiatief met alweer een hoge economische kostprijs. Op straat gaan we niet tot compromissen komen. Dat kan enkel aan de onderhandelingstafel. We hopen dat het gezond verstand alsnog de bovenhand haalt, dat de onderhandelingen opnieuw kunnen worden opgestart en dat de stakingsdag kan worden vermeden. Mocht de staking toch doorgaan, dan krijg je uiteraard via UNIZO alle mogelijke info.

Heb je nog vragen, bel dan gratis onze UNIZO Ondernemerslijn, op het nummer 0800 20 750.