Momenteel al 161 buurtinformatienetwerken voor zelfstandigen actief. "Een belangrijke meerwaarde, maar structureel veiligheidsbeleid primeert", zegt UNIZO.

Het aantal BIN-Z's - dat zijn buurtinformatienetwerken, specifiek met en voor zelfstandigen - blijft in ons land toenemen. In totaal zijn er momenteel 161 actief. Tijdens de eerste helft van dit jaar kwamen er 4 nieuwe BIN-Z's bij. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het ministerie van Binnenlandse zaken, die UNIZO kon inkijken.  "De BIN-Z is zeker een goede aanvulling in de strijd tegen de criminaliteit", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Hij ziet twee verklaringen voor de stijging: de stijgende behoefte en de grotere bekendheid.

BIN-Z zijn samenwerkingsverbanden tussen zelfstandigen, politie en gemeenten, die de sociale controle bevorderen en het veiligheidsgevoel verhogen. Zo kunnen handelaars elkaar en de politie via het BIN-Z bijvoorbeeld op de hoogte brengen van 'shoppende' winkeldieven. Daarmee werken BIN-Z's volgens dezelfde principes als de meer algemene BIN's voor inwoners/particulieren.

De huidige 161 BIN-Z's verenigen samen minstens 7791 zelfstandige ondernemers (handelaars, horeca-uitbaters, vrije beroepers en KMO-zaakvoeders), maar in de praktijk zijn het er veel meer, want het gaat hier enkel om die geregistreerde BIN-Z-leden die door de politie aan de FOD werden doorgegeven. Van een 70-tal BIN-Z's is het aantal aangesloten ondernemers niet bekend. Wetende dat daarnaast ook heel wat zelfstandigen zijn aangeloten bij het algemene buurtinformatieinformatienetwerk (BIN) voor inwoners/particulieren, mag worden uitgegaan van meer dan 10.000 ondernemers die zijn aangesloten bij een BIN-Z of BIN. In totaal zijn er momenteel 1345 BIN's en BIN-Z's actief.

"De BIN-Z's gelden uiteraard slechts als een versterking van het algemene lokale veiligheidsbeleid dat moet worden gevoerd", benadrukt UNIZO-topman Danny Van Assche. "Daarnaast blijven we de noodzaak onderstrepen van structureel overleg tussen lokale ondernemersorganisaties en de lokale politiediensten. Ook zichtbaar blauw op straat tijdens drukke dagen, ondersteuning van preventie en beveiliging door lokale besturen, snelle vervolging, passende straffen en de nodige informatie en afspraken met buurlanden inzake grensoverschrijdende criminaliteit zijn cruciaal."

Afgelopen week nog herhaalde UNIZO haar oproep om zo snel mogelijk werk te maken van de al twee jaar geleden door de toenmalige federale regering goedgekeurde invoering van de administratieve afhandeling van winkeldiefstallen. De beoogde regeling komt er op neer dat een handelaar een betrapte winkeldief zelf een minnelijke schikking mag voorstellen, waarbij de dader de diefstal formeel toegeeft en een 'administratieve kost' van € 181 betaalt voor de afhandeling van de aangifte. In ruil volgt er in principe geen verdere vervolging, tenzij bij recidive. De handelaar verstuurt een officieel document van de minnelijke schikking naar de politie en het parket die, bijvoorbeeld bij herhaaldelijke inbreuken, alsnog kunnen beslissen tot vervolging van de winkeldief.

Info: BestandU kan hier de lijst downloaden met alle momenteel actieve buurtinformatienetwerken voor zelfstandigen (BIN-Z), met daarbij ook het aantal aangesloten ondernemers (voor zover bekend)...

Meer weten: Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be