Monsterboetes van 309% ingrijpend ingeperkt

De monsterboete van 309% is niet meer. De regering-Michel laat de omstreden monsterboete op de geheime commissielonen zakken van 309% naar 103% of 51,5%, ook voor hangende geschillen. De boete kan ook makkelijker vermeden worden.

Voortaan kan de fiscus boetes van maximaal 103% op geheime commissielonen uitvaardigen. De regering-Di Rupo versoepelde de omstreden maatregel al. Maar de huidige regering hervormde het stelsel grondig. Dat staat in de Programmawet die op 29 december in het Staatsblad verscheen.

De tarieven van de boetes gaan flink omlaag. Geen 309% maar 103% boete als het voordeel voor een natuurlijke persoon is. Vennootschappen die een bedrijfsleider of een werknemer een auto, gsm of andere voordelen toekennen, daarvoor kosten in mindering brengen, maar die kosten niet op een individuele fiche en samenvattende opgave aangeven riskeren nog maximaal een boete van 103%.
Als het voordeel voor een vennootschap is of voor andere rechtspersonen, bedraagt de boete 51,5%. Zo herstelt de geldboete alleen de schade die de staat heeft geleden omdat er geen belasting betaald werd. Dat zegt fiscaal advocaat Leo De Broeck dit weekend in De Tijd.

Ondernemingen kunnen de boete ontlopen als ze de naam van de verkrijger van het voordeel opbiechten aan de fiscus.U krijgt twee jaar en zes maanden de tijd om de naam van de genieter aan de fiscus door te geven als u naliet een afzonderlijke fiche op te maken. Als dat op tijd gebeurt, kan het bedrijf nooit een aanslag geheime commissielonen verschuldigd zijn.

Op restaurantkosten is de boete nooit van toepassing. Die mogen niet in mindering gebracht worden als de vennootschap de restaurantrekening van de bedrijfsleider betaalt en dat etentje puur privé is. Het etentje is dan een voordeel van alle aard en wordt opgenomen in de verworpen uitgaven.