Nieuw meldpunt voor fraude, oplichting en misleiding

De FOD Economie lanceert Het Meldpunt, meldpunt.belgie.be. Dat is een online platform waar u als ondernemer misleiding, fraude, bedrog en oplichting kan melden. Aan de hand van concrete vragen krijgt u meteen een antwoord met advies en/of gerichte doorverwijzing naar de bevoegde instantie die u kan verder helpen. Gaat het om een nieuw fenomeen, dan wordt de melding doorgestuurd naar de bevoegde instantie die in een antwoord voorziet.

Snel, eenvoudig en efficiënt!

https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/