Nieuwe btw-regels beter voor ondernemerschap

De federale regering keurde vandaag nieuwe btw-regels goed. Ze gaan vanaf 1 januari 2016 in werking. De nieuwe regels betekenen een serieuze vereenvoudiging voor ondernemers. UNIZO heeft tijdens de regeringsonderhandelingen steeds benadrukt UNIZO dat de btw-regels te complex en onduidelijk waren. De ondernemersorganisatie is blij dat de minister hier nu gehoor aan geeft.

Voor transacties tussen bedrijven zal de factuur bepalen wanneer de btw moet worden doorgestort aan de staat. Voor transacties tussen ondernemingen en overheidsinstellingen verandert er ook iets. Nu moet de onderneming de btw al doorstorten op het moment van de levering of de dienstprestatie aan de overheidsinstelling, ongeacht of deze betaald heeft of niet. Omdat overheden vaak laattijdig betalen, moet de onderneming de btw dan voorfinancieren. Vanaf 2016 zal dat niet meer zo zijn: de btw moet dan pas worden doorgestort op het moment dat de overheidsinstelling effectief betaalt.

Meer over: Btw