Nieuwe garantieregels: wat is er beslist?

Op 17 maart keurde het parlement de omzetting van de Europese garantierichtlijnen naar Belgische wetgeving goed. Die nieuwe wetgeving wordt normaal gezien op 1 juni 2022 van toepassing op alle ondernemers die consumptiegoederen aan consumenten verkopen. Wat dat concreet voor jou betekent, lees je hieronder.

In't kort
  1. De garantietermijn van 2 jaar blijft behouden, zonder onderscheid naargelang het type goederen.
  2. De omkering van de bewijslast wordt verlengd van zes maanden naar twee jaar.
  3. Er geldt een kortere garantietermijn voor tweedehandsgoederen.
  4. De lijst met conformiteitsgebreken wordt geactualiseerd en gepreciseerd.
  5. Voor de verkoop van levende dieren geldt een afwijkende regeling.

Lees hier het standpunt van UNIZO...

Allereerst: de garantietermijn van 2 jaar blijft behouden. Er wordt ook geen onderscheid gemaakt naargelang het type goederen dat je levert. Wat wel wijzigt is de duur van de omkering van de bewijslast. Dit principe is in het voordeel van de consument en houdt een vermoeden in dat een gebrek aan een product al aanwezig was op het moment van levering. Concreet betekent dit dat de ondernemer vanaf nu gedurende twee jaar zal moeten bewijzen dat het gebrek veroorzaakt is door een verkeerd gebruik van de consument. Op dit moment bedraagt die termijn nog zes maanden. Europa verplicht de lidstaten om die periode naar minimum één jaar te brengen. Door die periode op twee jaar te brengen heeft de regering dus besloten om verder te gaan dan Europa vereist.

Voor tweedehandsgoederen mag de garantietermijn echter wel korter zijn dan 2 jaar, al geldt ook hier de minimumtermijn van één jaar. Voorwaarde is wel dat je hier als verkoper helder over communiceert.

Daarnaast wordt de zogenaamde “lijst met conformiteitsgebreken” geactualiseerd. Wat betekent dat precies? Wel, om beroep te kunnen doen op de garantie moet er sprake zijn van een conformiteitsgebrek. Wat dat precies is, wordt verduidelijkt aan de hand van een lijst met voorbeelden. Zo is er bijvoorbeeld sprake van een conformiteitsgebrek indien het goed niet in overeenstemming is met de beschrijving die de verkoper gegeven heeft, het niet geschikt is voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen,… De nieuwe regels breiden die lijst uit, en preciseren en actualiseren ze. Zo houdt de wetgever voortaan ook rekening met de digitale context. Het niet leveren van noodzakelijke updates is nu bijvoorbeeld opgenomen in de lijst.

Ook goed om weten: de nieuwe garantiewetgeving is niet van toepassing op de verkoop van levende dieren. Daarvoor worden er andere regels uitgewerkt. Hierover werd nog geen wetgevend initiatief genomen, dus de kans is zeer klein dat ze er zullen zijn op 1 juni 2022. Tot op het moment dat de afwijkende regels er zijn, zal de oude garantiewetgeving voor consumptiegoederen van toepassing zijn op de verkoop van levende dieren.